Operaty rybackie - informacje - (dotyczy posiedzenia z dnia 1-03-2019)

Informujemy, że dnia 1 marca 2019 roku, w siedzibie Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie odbyło się posiedzenie Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie.

Opiniowane były operaty rybackie następujących obwodów:

1. Obwód rybacki jeziora Mielno na rzece Brzeźnicka Węgorza – nr 2,

2. Obwód rybacki jeziora Świdzinko (Świdzienko) na Kanale Głęboki (Kanale Leśny) uchodzącym do rzeki Myśla – nr 2,

3. Obwód rybacki jeziora Wilczyńskie na cieku bez nazwy w zlewni Kanału Ostrowo – Gopło – Nr 1.

Wyniki głosowania: 

Obwód Rybacki

Wynik

za/przeciw

Uwagi

Obwód rybacki jeziora Mielno na rzece Brzeźnicka Węgorza – nr 2,

3/0

Brak uwag

Obwód rybacki jeziora Świdzinko (Świdzienko) na Kanale Głęboki (Kanale Leśny) uchodzącym do rzeki Myśla – nr 2,

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

Obwód rybacki jeziora Wilczyńskie na cieku bez nazwy w zlewni Kanału Ostrowo – Gopło – Nr 1.Wyniki głosowania

3/0

Brak uwag

 

mgr inż. Marek Trella
Sekretarz Zespołu
Opiniującego Operaty Rybackie