Operaty rybackie - informacje - (dotyczy posiedzenia z dnia 10-06-2016)

Informujemy, że na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie, które odbędzie się w dniu 10 czerwca 2016 roku, będą opiniowane operaty rybackie następujących obwodów:

  1. Obwód rybacki rzeki Parsęta nr 1
  2. Obwód rybacki jeziora Stanieluszek w zlewni rzeki Szeszupa nr 30
  3. Obwód rybacki jeziora Poźrzadło na rzece Głęboka
  4. Obwód rybacki jeziora Nowogardzkie (Nowogardno) na rzece Dąbrzyca nr 1
  5. Obwód rybacki jeziora Zajezierze (Przytońskie) na cieku Dopływ z Jeziora Przytoń uchodzącym do rzeki Reska Węgorza nr 1
  6. Obwód rybacki jeziora Ingiel w zlewni rzeki Ingiel nr 3
  7. Obwód rybacki jeziora Jaczno w zlewni rzeki Szeszupy nr 14

Osoby chcące wziąć udział w posiedzeniu Zespołu proszone są o wcześniejszy kontakt z Sekretarzem Zespołu, mgr inż. Markiem Trellą (tel. 89 524 01 71 lub 89 524 10 42, mtrella@infish.com.pl).

Szczegóły dotyczące zasad opiniowania operatów rybackich znajdują się w zakładce „Operaty rybackie”.

 

mgr inż. Marek Trella
Sekretarz Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie