Operaty rybackie - informacje - (dotyczy posiedzenia z dnia 10-06-2016)

Informujemy, że w dniu 10 czerwca 2016 roku, w siedzibie Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie odbyło się posiedzenie Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie.

Opiniowane były operaty rybackie następujących obwodów:

  1. Obwód rybacki rzeki Parsęta nr 1
  2. Obwód rybacki jeziora Stanieluszek w zlewni rzeki Szeszupa nr 30
  3. Obwód rybacki jeziora Poźrzadło na rzece Głęboka
  4. Obwód rybacki jeziora Nowogardzkie (Nowogardno) na rzece Dąbrzyca nr 1
  5. Obwód rybacki jeziora Zajezierze (Przytońskie) na cieku Dopływ z Jeziora Przytoń uchodzącym do rzeki Reska Węgorza nr 1
  6. Obwód rybacki jeziora Ingiel w zlewni rzeki Ingiel nr 3
  7. Obwód rybacki jeziora Jaczno w zlewni rzeki Szeszupy nr 14

Wyniki głosowań:   

l.p.

Obwód Rybacki

Wynik

Uwagi

za/przeciw

1

Obwód rybacki rzeki Parsęta nr 1

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

2

Obwód rybacki jeziora Stanieluszek w zlewni rzeki Szeszupa nr 30

3/0

Brak uwag

3

Obwód rybacki jeziora Poźrzadło na rzece Głęboka

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

4

Obwód rybacki jeziora Nowogardzkie (Nowogardno) na rzece Dąbrzyca nr 1

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

5

Obwód rybacki jeziora Zajezierze (Przytońskie) na cieku Dopływ z Jeziora Przytoń uchodzącym do rzeki Reska Węgorza nr 1

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

6

Obwód rybacki jeziora Ingiel w zlewni rzeki Ingiel nr 3

3/0

Brak uwag

7

Obwód rybacki jeziora Jaczno w zlewni rzeki Szeszupy nr 14

3/0

Brak uwag

  

W posiedzeniu wzięły udział następujące osoby:

a)     dr inż. Maciej Mickiewicz - Kierownik Zespołu,

b)     prof. dr hab. Arkadiusz Wołos - Członek Zespołu,

c)     dr inż. Andrzej Kapusta – autor opinii na temat operatów nr 1,

d)     dr inż. Dariusz Ulikowski - autor opinii na temat operatów nr 6 i 7,

e)     dr inż. Andrzej Szczerbowski - autor opinii na temat operatów nr 2,

f)      dr inż. Maciej Szkudlarek – autor opinii na temat operatów nr 3,

g)     mgr inż. Piotr Traczuk - autor opinii na temat operatów nr 4 i 5,

h)     mgr inż. Hubert Szymański – przedstawiciel Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,

i)      mgr inż. Marek Trella – Sekretarz Zespołu.

 

mgr inż. Marek Trella
Sekretarz Zespołu
Opiniującego Operaty Rybackie