Operaty rybackie - informacje - (dotyczy posiedzenia z dnia 15-04-2016)

Informujemy, że na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie, które odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2016 roku, będą opiniowane operaty rybackie następujących obwodów:

 1. Obwód rybacki jeziora Sławskie na rzece Obrzyca nr 1
 2. Obwód rybacki jeziora Wojnowskie Zachodnie na rzece Gniła Obra nr 2
 3. Obwód rybacki jeziora Rudzieńskie na rzece Obrzyca nr 2
 4. Obwód rybacki jeziora Rogaliki w zlewni rzeki Pisa nr 69
 5. Obwód rybacki jeziora Tajno Kanał Augustowski nr 9
 6. Obwód rybacki jeziora Wapnickie Północne na Kanale Sicko (Dopływ z jezior Wapnickich) nr 1
 7. Obwód rybacki jeziora Sierakowo (Sierakowskie) na rzece Reczyca nr 1
 8. Obwód rybacki jeziora Wapnickie Północne na Kanale Sicko (Dopływ z jezior Wapnickich) nr 1
 9. Obwód rybacki jeziora Graużyny w zlewni rzeki Szeszupa nr 34
 10. Obwód rybacki jeziora Busino Duże na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Dobrzyca nr 2
 11. Obwód rybacki jeziora Kajmno Wielkie w zlewni rzeki Łyny nr 21A
 12. Obwód rybacki rzeki Pasłęka nr 6 (Aneks do operatu)
 13. Obwód rybacki rzeki Pasłęka nr 8 (Aneks do operatu)
 14. Obwód rybacki rzeki Giłwa nr 4 (Aneks do operatu)
 15. Obwód rybacki rzeki Morąg nr 2 (Aneks do operatu)
 16. Obwód rybacki cieku Struga Miłakówka nr 3 (Aneks do operatu)

Osoby chcące wziąć udział w posiedzeniu Zespołu proszone są o wcześniejszy kontakt z Sekretarzem Zespołu, mgr inż. Markiem Trellą (tel. 89 524 01 71 lub 89 524 10 42, mtrella@infish.com.pl).

Szczegóły dotyczące zasad opiniowania operatów rybackich znajdują się w zakładce „Operaty rybackie”.

 

mgr inż. Marek Trella
Sekretarz Zespołu
Opiniującego Operaty Rybackie