Operaty rybackie - informacje - (dotyczy posiedzenia z dnia 15-04-2016)

Informujemy, że w dniu 15 kwietnia 2016 roku, w siedzibie Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie odbyło się posiedzenie Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie.

Opiniowane były operaty rybackie następujących obwodów:

 1. Obwód rybacki jeziora Sławskie na rzece Obrzyca nr 1
 2. Obwód rybacki jeziora Wojnowskie Zachodnie na rzece Gniła Obra nr 2
 3. Obwód rybacki jeziora Rudzieńskie na rzece Obrzyca nr 2
 4. Obwód rybacki jeziora Rogaliki w zlewni rzeki Pisa nr 69
 5. Obwód rybacki jeziora Tajno Kanał Augustowski nr 9
 6. Obwód rybacki jeziora Wapnickie Północne na Kanale Sicko (Dopływ z jezior Wapnickich) nr 1
 7. Obwód rybacki jeziora Sierakowo (Sierakowskie) na rzece Reczyca nr 1
 8. Obwód rybacki jeziora Wapnickie Północne na Kanale Sicko (Dopływ z jezior Wapnickich) nr 1
 9. Obwód rybacki jeziora Graużyny w zlewni rzeki Szeszupa nr 34
 10. Obwód rybacki jeziora Busino Duże na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Dobrzyca nr 2
 11. Obwód rybacki jeziora Kajmno Wielkie w zlewni rzeki Łyny nr 21A
 12. Obwód rybacki rzeki Pasłęka nr 6 (Aneks do operatu)
 13. Obwód rybacki rzeki Pasłęka nr 8 (Aneks do operatu)
 14. Obwód rybacki rzeki Giłwa nr 4 (Aneks do operatu)
 15. Obwód rybacki rzeki Morąg nr 2 (Aneks do operatu)
 16. Obwód rybacki cieku Struga Miłakówka nr 3 (Aneks do operatu)

 

Wyniki głosowań:   

l.p.

Obwód Rybacki

Wynik

Uwagi

za/przeciw

1

Obwód rybacki jeziora Sławskie na rzece Obrzyca nr 1

3/0

Brak uwag

2

Obwód rybacki jeziora Wojnowskie Zachodnie na rzece Gniła Obra nr 2

3/0

Brak uwag

3

Obwód rybacki jeziora Rudzieńskie na rzece Obrzyca nr 2

3/0

Brak uwag

4

Obwód rybacki jeziora Rogaliki w zlewni rzeki Pisa nr 69

3/0

Brak uwag

5

Obwód rybacki jeziora Tajno Kanał Augustowski nr 9

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

6

Obwód rybacki jeziora Wapnickie Północne na Kanale Sicko (Dopływ z jezior Wapnickich) nr 1

3/0

Brak uwag

7

Obwód rybacki jeziora Sierakowo (Sierakowskie) na rzece Reczyca nr 1

3/0

Uwzględniono uwagi Zespołu Opiniującego

8

Obwód rybacki jeziora Wapnickie Północne na Kanale Sicko (Dopływ z jezior Wapnickich) nr 1

3/0

Brak uwag

9

Obwód rybacki jeziora Graużyny w zlewni rzeki Szeszupa nr 34

3/0

Brak uwag

10

Obwód rybacki jeziora Busino Duże na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Dobrzyca nr 2

3/0

Uwzględniono uwagi Zespołu Opiniującego

11

Obwód rybacki jeziora Kajmno Wielkie w zlewni rzeki Łyny nr 21A

3/0

Brak uwag

12

Obwód rybacki rzeki Pasłęka nr 6 (Aneks do operatu)

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

13

Obwód rybacki rzeki Pasłęka nr 8 (Aneks do operatu)

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

14

Obwód rybacki rzeki Giłwa nr 4 (Aneks do operatu)

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

15

Obwód rybacki rzeki Morąg nr 2 (Aneks do operatu)

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

16

Obwód rybacki cieku Struga Miłakówka nr 3 (Aneks do operatu)

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

 

W posiedzeniu wzięły udział następujące osoby:

a)      dr inż. Maciej Mickiewicz - Kierownik Zespołu i autor opinii na temat operatu nr 1-3

b)      prof. dr hab. Arkadiusz Wołos - Członek Zespołu,

c)      prof. dr hab. Zdzisław Zakęś - Członek Zespołu,

d)     dr inż. Andrzej Kapusta – autor opinii na temat operatów nr 11-16,

e)      dr inż. Maciej Szkudlarek – autor opinii na temat operatów nr 7-10,

f)       mgr inż. Konrad Stawecki - autor opinii na temat operatów nr 4-6,

g)      mgr inż. Hubert Szymański – przedstawiciel Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,

h)      mgr inż. Marek Trella – Sekretarz Zespołu.

 

mgr inż. Marek Trella
Sekretarz Zespołu
Opiniującego Operaty Rybackie