Operaty rybackie - informacje - (dotyczy posiedzenia z dnia 17-01-2020)

Informujemy, że na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie, które odbędzie się w dniu 17 stycznia 2020 roku, będą opiniowane operaty rybackie następujących obwodów:

 1. Obwód rybacki jeziora jeziora Cielęce (Cielęta) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drwęca,
 2. Obwód rybacki jeziora Głęboczek na cieku Sugajnica (Struga Sugajenka) nr 3 w zlewni rzeki Drwęca,
 3. Obwód rybacki jeziora Goryńskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Osa,
 4. Obwód rybacki Obwód rybacki jeziora Gorzechówko na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Lutryna,
 5. Obwód rybacki Obwód rybacki jeziora Górznieńskie (Górzno) na cieku Struga Górzanka w zlewni rzeki Brynica,
 6. Obwód rybacki jeziora Grodno na cieku dopływ z jeziora Grodno w zlewni rzeki Drwęca,
 7. Obwód rybacki jeziora Jakubkowo na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Wel,
 8. Obwód rybacki jeziora Niemczyk na cieku bez nazwy w zlewni cieku Żacka Struga (Kanał Główny, Dopływ spod Dubielna),
 9. Obwód rybacki Obwód rybacki jeziora Święte na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Osa,
 10. Obwód rybacki jeziora Wielkie Leźno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Brynica,
 11. Obwód rybacki jeziora Kozioł w zlewni rzeki Pisa - nr 72,
 12. Obwód rybacki jeziora Kumielsk w zlewni rzeki Pisa - nr 59,
 13. Obwód rybacki jeziora Orłowo w zlewni rzeki Pisa - nr 58,
 14. Obwód rybacki jeziora Upinek w zlewni rzeki Węgorapa nr 21.

Osoby chcące wziąć udział w posiedzeniu Zespołu proszone są o wcześniejszy kontakt z Sekretarzem Zespołu, mgr inż. Markiem Trellą (tel. 89 524 01 71 lub 89 524 10 42, mtrella@infish.com.pl).

Szczegóły dotyczące zasad opiniowania operatów rybackich znajdują się w zakładce „Operaty rybackie”.

 

mgr inż. Marek Trella
Sekretarz Zespołu
Opiniującego Operaty Rybackie