Operaty rybackie - informacje - (dotyczy posiedzenia z dnia 17-01-2020)

Informujemy, że dnia 17 stycznia 2020 roku, w siedzibie Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie odbyło się posiedzenie Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie.

Opiniowane były operaty rybackie następujących obwodów:

 1. Obwód rybacki jeziora Cielęce (Cielęta) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drwęca,
 2. Obwód rybacki jeziora Głęboczek na cieku Sugajnica (Struga Sugajenka) nr 3 w zlewni rzeki Drwęca,
 3. Obwód rybacki jeziora Goryńskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Osa,
 4. Obwód rybacki jeziora Gorzechówko na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Lutryna,
 5. Obwód rybacki jeziora Górznieńskie (Górzno) na cieku Struga Górzanka w zlewni rzeki Brynica,
 6. Obwód rybacki jeziora Grodno na cieku dopływ z jeziora Grodno w zlewni rzeki Drwęca,
 7. Obwód rybacki jeziora Jakubkowo na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Wel,
 8. Obwód rybacki jeziora Niemczyk na cieku bez nazwy w zlewni cieku Żacka Struga (Kanał Główny, Dopływ spod Dubielna),
 9. Obwód rybacki jeziora Święte na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Osa,
 10. Obwód rybacki jeziora Wielkie Leźno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Brynica,
 11. Obwód rybacki jeziora Kozioł w zlewni rzeki Pisa - nr 72,
 12. Obwód rybacki jeziora Kumielsk w zlewni rzeki Pisa - nr 59,
 13. Obwód rybacki jeziora Orłowo w zlewni rzeki Pisa - nr 58,
 14. Obwód rybacki jeziora Upinek w zlewni rzeki Węgorapa nr 21.

Wyniki głosowania: 

Obwód Rybacki

Wynik

za/przeciw

Obwód rybacki jeziora Cielęce (Cielęta) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drwęca

3/0

Obwód rybacki jeziora Głęboczek na cieku Sugajnica (Struga Sugajenka) nr 3 w zlewni rzeki Drwęca

3/0

Obwód rybacki jeziora Goryńskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Osa

3/0

Obwód rybacki jeziora Gorzechówko na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Lutryna

3/0

Obwód rybacki jeziora Górznieńskie (Górzno) na cieku Struga Górzanka w zlewni rzeki Brynica

3/0

Obwód rybacki jeziora Grodno na cieku dopływ z jeziora Grodno w zlewni rzeki Drwęca

3/0

Obwód rybacki jeziora Jakubkowo na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Wel

3/0

Obwód rybacki jeziora Niemczyk na cieku bez nazwy w zlewni cieku Żacka Struga (Kanał Główny, Dopływ spod Dubielna)

3/0

Obwód rybacki Obwód rybacki jeziora Święte na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Osa

3/0

Obwód rybacki jeziora Wielkie Leźno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Brynica

3/0

Obwód rybacki jeziora Kozioł w zlewni rzeki Pisa - nr 72

3/0

Obwód rybacki jeziora Kumielsk w zlewni rzeki Pisa - nr 59

3/0

Obwód rybacki jeziora Orłowo w zlewni rzeki Pisa - nr 58

3/0

Obwód rybacki jeziora Upinek w zlewni rzeki Węgorapa nr 21

3/0

 

mgr inż. Marek Trella
Sekretarz Zespołu
Opiniującego Operaty Rybackie