Operaty rybackie - informacje - (dotyczy posiedzenia z dnia 18-12-2020)

Informujemy, że na wirtualnym posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie, które odbędzie się w dniu 18 grudnia 2020 roku, będą opiniowane operaty rybackie następujących obwodów:

  1. Obwód rybacki jeziora Lipkowo (Płaskie) na rzece Kątnik uchodzącej do rzeki Studnica nr 1,
  2. Obwód rybacki jeziora Herta (Ogrodowe) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Bytowa (Bytówka),
  3. Obwód rybacki jeziora Skrzynka na cieku bez nazwy w bezpośredniej zlewni rzeki Wisła,
  4. Obwód rybacki jeziora Skąpe na cieku bez nazwy uchodzącym do jeziora Obierowo nr 1.

Szczegóły dotyczące zasad opiniowania operatów rybackich znajdują się w zakładce „Operaty rybackie”.

 

mgr inż. Marek Trella
Sekretarz Zespołu
Opiniującego Operaty Rybackie