Operaty rybackie - informacje - (dotyczy posiedzenia z dnia 18-12-2020)

Informujemy, że dnia 18 grudnia 2020 roku, odbyło się wirtualne posiedzenie Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie.

Opiniowane były operaty rybackie następujących obwodów:

  1. Obwód rybacki jeziora Lipkowo (Płaskie) na rzece Kątnik uchodzącej do rzeki Studnica nr 1,
  2. Obwód rybacki jeziora Herta (Ogrodowe) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Bytowa (Bytówka),
  3. Obwód rybacki jeziora Skrzynka na cieku bez nazwy w bezpośredniej zlewni rzeki Wisła,
  4. Obwód rybacki jeziora Skąpe na cieku bez nazwy uchodzącym do jeziora Obierowo nr 1.

Wyniki głosowania:

Obwód Rybacki

Wynik

Uwagi

za/przeciw

Obwód rybacki jeziora Lipkowo (Płaskie) na rzece Kątnik uchodzącej do rzeki Studnica nr 1

3/0

Opinia negatywna

Obwód rybacki jeziora Herta (Ogrodowe) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Bytowa (Bytówka)

3/0

Uwzględniono uwagi GDOŚ

Obwód rybacki jeziora Skrzynka na cieku bez nazwy w bezpośredniej zlewni rzeki Wisła

3/0

Brak uwag

Obwód rybacki jeziora Skąpe na cieku bez nazwy uchodzącym do jeziora Obierowo nr 1

3/0

Uwzględniono uwagi GDOŚ

 

mgr inż. Marek Trella
Sekretarz Zespołu
Opiniującego Operaty Rybackie