Operaty rybackie - informacje - (dotyczy posiedzenia z dnia 19-06-2020)

Informujemy, że dnia 19 czerwca 2020 roku, odbyło się wirtualne posiedzenie Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie.

Opiniowane były operaty rybackie następujących obwodów:

 1. Obwód rybacki jeziora Barlineckie (Barlińskie) na cieku Dopływ z jeziora Barlińskiego uchodzącym do rzeki Płonia nr 1
 2. Obwód rybacki jeziora Bierzwnik na cieku bez nazwy w zlewni cieku Mierzęcka Struga nr 1
 3. Obwód rybacki jeziora Bytyń Wielki na rzece Piławka nr 1
 4. Obwód rybacki jeziora Celno (Mały Chłop) na Kanale Czółnów (Dopływ z jeziora Chłop) uchodzącym do rzeki Myśla nr 2
 5. Obwód rybacki jeziora Chwiram na rzece Żydówka nr 1
 6. Obwód rybacki jeziora Czaple (Smolnica) na rzece Kosa nr 1
 7. Obwód rybacki jeziora Dłuskie (Długie) na dopływie z jeziora Długiego w zlewni rzeki Rypienica
 8. Obwód rybacki jeziora Goszczanowski Staw na Kanale Goszczanowskim nr 1
 9. Obwód rybacki jeziora Kamienieckie na rzece Noteć Zachodnia nr 3
 10. Obwód rybacki jeziora Kosiakowo na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Korytnica nr 1
 11. Obwód rybacki jeziora Księte na rzece Pissa nr 1
 12. Obwód rybacki jeziora Lekarckie (Lekarty) na rzece Kakaj w zlewni rzeki Osa
 13. Obwód rybacki jeziora Lubianka cieku bez nazwy w zlewni rzeki Dobrzyca nr 1
 14. Obwód rybacki jeziora Lubiatowo na rzece Runica nr 1
 15. Obwód rybacki jeziora Lubno na rzece Kłębiowanka nr 1
 16. Obwód rybacki jeziora Łachotka na rzece Ruda nr 1
 17. Obwód rybacki jeziora Łasińskie Duże (Zamkowe) na rzece Łasinka
 18. Obwód rybacki jeziora Młyńskie (Firlus) na cieku Żacka Struga (Kanał Główny, Dopływ spod Dubielna) nr 2
 19. Obwód rybacki jeziora Młyńskie w zlewni kanału Młynówka nr 1
 20. Obwód rybacki jeziora Nierostowo (Nierzostowo) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Chocina
 21. Obwód rybacki jeziora Okonin na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Ruziec
 22. Obwód rybacki jeziora Piaski na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Koczynka nr 1
 23. Obwód rybacki jeziora Popielewskie na rzece Panna Południowa nr 1
 24. Obwód rybacki jeziora Raduń na cieku Dopływ z jeziora Raduń uchodzącym do rzeki Stobnica nr 1
 25. Obwód rybacki jeziora Retno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Skarlanka
 26. Obwód rybacki jeziora Rogowskie na rzece Wełna nr 4
 27. Obwód rybacki jeziora Sicieńskie (Sitno) na kanale Sicińskim w zlewni rzeki Lutryna
 28. Obwód rybacki jeziora Sławęcin (Sulino) na Kanale Sławęcin (Dopływ ze Sławęcina) nr 1
 29. Obwód rybacki jeziora Smolno Duże na rzece Żydówka nr 1
 30. Obwód rybacki jeziora Szczuczarz na rzece Szczuczna nr 1
 31. Obwód rybacki jeziora Trzebień na Strudze Lubiana (Dopływ z Trzęsacza) nr 3
 32. Obwód rybacki jeziora Wiecanowskie na rzece Panna nr 1
 33. Obwód rybacki jeziora Wieldządz na cieku Struga Toruńska nr 1 
 34. Obwód rybacki jeziora Wielkie Partęczyny na rzece Skarlanka w zlewni rzeki Drwęca
 35. Obwód rybacki jeziora Wolickie na rzece Noteć nr 7
 36. Obwód rybacki jeziora Załom na rzece Cieszynka nr 2
 37. Obwód rybacki jeziora Zamkowe na cieku Struga Wąbrzeska
 38. Obwód rybacki jeziora Zdbiczno na rzece Zdbica nr 2
 39. Obwód rybacki jeziora Zdrojno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Koczynka nr 1
 40. Obwód rybacki jeziora Żnińskie Duże na rzece Gąsawka nr 1
 41. Obwód rybacki kanału Pełcz nr 4

 

Wyniki głosowania:

Obwód Rybacki

Wynik

Uwagi

za/przeciw

Obwód rybacki jeziora Barlineckie (Barlińskie) na cieku Dopływ z jeziora Barlińskiego uchodzącym do rzeki Płonia nr 1

3/0

Opinia negatywna,

Uwzględniono uwagi GDOŚ

Obwód rybacki jeziora Bierzwnik na cieku bez nazwy w zlewni cieku Mierzęcka Struga nr 1

3/0

Opinia negatywna,

Uwzględniono uwagi GDOŚ

Obwód rybacki jeziora Bytyń Wielki na rzece Piławka nr 1

3/0

Uwzględniono uwagi GDOŚ

Obwód rybacki jeziora Celno (Mały Chłop) na Kanale Czółnów (Dopływ z jeziora Chłop) uchodzącym do rzeki Myśla nr 2

3/0

Uwzględniono uwagi GDOŚ

Obwód rybacki jeziora Chwiram na rzece Żydówka nr 1

3/0

Brak uwag

Obwód rybacki jeziora Czaple (Smolnica) na rzece Kosa nr 1

3/0

Uwzględniono uwagi GDOŚ

Obwód rybacki jeziora Dłuskie (Długie) na dopływie z jeziora Długiego w zlewni rzeki Rypienica

3/0

Brak uwag

Obwód rybacki jeziora Goszczanowski Staw na Kanale Goszczanowskim nr 1

3/0

Opinia negatywna,

Uwzględniono uwagi GDOŚ

Obwód rybacki jeziora Kamienieckie na rzece Noteć Zachodnia nr 3

3/0

Brak uwag

Obwód rybacki jeziora Kosiakowo na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Korytnica nr 1

3/0

Uwzględniono uwagi GDOŚ

Obwód rybacki jeziora Księte na rzece Pissa nr 1

3/0

Brak uwag

Obwód rybacki jeziora Lekarckie (Lekarty) na rzece Kakaj w zlewni rzeki Osa

3/0

Uwzględniono uwagi GDOŚ

Obwód rybacki jeziora Lubianka cieku bez nazwy w zlewni rzeki Dobrzyca nr 1

3/0

Brak uwag

Obwód rybacki jeziora Lubiatowo na rzece Runica nr 1

3/0

Uwzględniono uwagi GDOŚ

Obwód rybacki jeziora Lubno na rzece Kłębiowanka nr 1

3/0

Brak uwag

Obwód rybacki jeziora Łachotka na rzece Ruda nr 1

3/0

Brak uwag

Obwód rybacki jeziora Łasińskie Duże (Zamkowe) na rzece Łasinka

3/0

Brak uwag

Obwód rybacki jeziora Młyńskie (Firlus) na cieku Żacka Struga (Kanał Główny, Dopływ spod Dubielna) nr 2

3/0

Brak uwag

Obwód rybacki jeziora Młyńskie w zlewni kanału Młynówka nr 1

3/0

Brak uwag

Obwód rybacki jeziora Nierostowo (Nierzostowo) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Chocina

3/0

Brak uwag

Obwód rybacki jeziora Okonin na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Ruziec

3/0

Brak uwag

Obwód rybacki jeziora Piaski na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Koczynka nr 1

3/0

Opinia negatywna,

Uwzględniono uwagi GDOŚ

Obwód rybacki jeziora Popielewskie na rzece Panna Południowa nr 1

3/0

Brak uwag

Obwód rybacki jeziora Raduń na cieku Dopływ z jeziora Raduń uchodzącym do rzeki Stobnica nr 1

3/0

Opinia negatywna,

Uwzględniono uwagi GDOŚ

Obwód rybacki jeziora Retno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Skarlanka

3/0

Brak uwag

Obwód rybacki jeziora Rogowskie na rzece Wełna nr 4

3/0

Brak uwag

Obwód rybacki jeziora Sicieńskie (Sitno) na kanale Sicińskim w zlewni rzeki Lutryna

3/0

Brak uwag

Obwód rybacki jeziora Sławęcin (Sulino) na Kanale Sławęcin (Dopływ ze Sławęcina) nr 1

3/0

Opinia negatywna,

Uwzględniono uwagi GDOŚ

Obwód rybacki jeziora Smolno Duże na rzece Żydówka nr 1

3/0

Brak uwag

Obwód rybacki jeziora Szczuczarz na rzece Szczuczna nr 1

3/0

Uwzględniono uwagi GDOŚ

Obwód rybacki jeziora Trzebień na Strudze Lubiana (Dopływ z Trzęsacza) nr 3

3/0

Brak uwag

Obwód rybacki jeziora Wiecanowskie na rzece Panna nr 1

3/0

Brak uwag

Obwód rybacki jeziora Wieldządz na cieku Struga Toruńska nr 1 

3/0

Brak uwag

Obwód rybacki jeziora Wielkie Partęczyny na rzece Skarlanka w zlewni rzeki Drwęca

3/0

Brak uwag

Obwód rybacki jeziora Wolickie na rzece Noteć nr 7

3/0

Brak uwag

Obwód rybacki jeziora Załom na rzece Cieszynka nr 2

3/0

Uwzględniono uwagi GDOŚ

Obwód rybacki jeziora Zamkowe na cieku Struga Wąbrzeska

3/0

Brak uwag

Obwód rybacki jeziora Zdbiczno na rzece Zdbica nr 2

3/0

Brak uwag

Obwód rybacki jeziora Zdrojno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Koczynka nr 1

3/0

Opinia negatywna,

Uwzględniono uwagi GDOŚ

Obwód rybacki jeziora Żnińskie Duże na rzece Gąsawka nr 1

3/0

Brak uwag

Obwód rybacki kanału Pełcz nr 4

3/0

Opinia negatywna,

Uwzględniono uwagi GDOŚ

 

mgr inż. Marek Trella
Sekretarz Zespołu
Opiniującego Operaty Rybackie