Operaty rybackie - informacje - (dotyczy posiedzenia z dnia 2-10-2020)

Informujemy, że na wirtualnym posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie, które odbędzie się w dniu 2 października 2020 roku, będą opiniowane operaty rybackie następujących obwodów:

 1. Obwód rybacki jeziora Karpno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Wda,
 2. Obwód rybacki jeziora Lubiszewskie na rzece Wda nr 5,
 3. Obwód rybacki jeziora Mleczówka Mała w zlewni rzeki Pisa – nr 68,
 4. Obwód rybacki jeziora Rydzewo w zlewni rzeki Ełk – nr 26,
 5. Obwód rybacki jeziora Słupowskie na rzece Krówka nr 1,
 6. Obwód rybacki jeziora bez nazwy w m. Mikosze w zlewni rzeki Pisa - nr 81,
 7. Obwód rybacki jeziora Trzcińskie na rzece Milanówka Miłacz nr 2,
 8. Obwód rybacki rzeki Łososina - nr 1,
 9. Obwód rybacki rzeki Dunajec - nr 4,
 10. Obwód rybacki rzeki Poprad - nr 1,
 11. Obwód rybacki zbiornika Dobczyce na rzece Raba nr 3,
 12. Obwód rybacki jeziora Mistrzewskie na rzece Mała Wełna – nr 3,
 13. Obwód rybacki jeziora Kociołek w zlewni rzeki Ełk nr 2,
 14. Obwód rybacki jeziora Gopło na rzece Noteć – nr 5,
 15. Obwód rybacki jeziora Trzesiecko na rzece Nizica - nr 1,
 16. Obwód rybacki jeziora (zbiornika zaporowego) Rosnowo na rzece Radew - nr 1,
 17. Obwód rybacki jeziora Pęczerzyno na cieku bez nazwy uchodzącym do rzeki Stara Rega - nr 1,
 18. Obwód rybacki jeziora Bystrzyno Małe (Byszno) na cieku Dopływ z jeziora Bystrzyno Małe uchodzącym do cieku Dopływ spod Bystrzyny - nr 1.

 

Szczegóły dotyczące zasad opiniowania operatów rybackich znajdują się w zakładce „Operaty rybackie”.

 

mgr inż. Marek Trella
Sekretarz Zespołu
Opiniującego Operaty Rybackie