Operaty rybackie - informacje (dotyczy posiedzenia z dnia 2-10-2020)

Informujemy, że dnia 2 października 2020 roku, odbyło się wirtualne posiedzenie Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie.

Opiniowane były operaty rybackie następujących obwodów:

 1. Obwód rybacki jeziora Karpno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Wda
 2. Obwód rybacki jeziora Lubiszewskie na rzece Wda - nr 5
 3. Obwód rybacki jeziora Rydzewo w zlewni rzeki Ełk - nr 26
 4. Obwód rybacki jeziora Mleczówka Mała w zlewni rzeki Pisa - nr 68
 5. Obwód rybacki jeziora Słupowskie na rzece Krówka - nr 1
 6. Obwód rybacki jeziora bez nazwy w m. Mikosze w zlewni rzeki Pisa - nr 81
 7. Obwód rybacki jeziora Trzcińskie na rzece Milanówka Miłacz - nr 2
 8. Obwód rybacki rzeki Łososina - nr 1 - aneks
 9. Obwód rybacki rzeki Dunajec - nr 4 - aneks
 10. Obwód rybacki rzeki Poprad - nr 1 - aneks
 11. Obwód rybacki zbiornika Dobczyce na rzece Raba - nr 3 - aneks
 12. Obwód rybacki jeziora Mistrzewskie na rzece Mała Wełna – nr 3
 13. Obwód rybacki jeziora Kociołek w zlewni rzeki Ełk - nr 2
 14. Obwód rybacki jeziora Trzesiecko na rzece Nizica - nr 1
 15. Obwód rybacki jeziora (zbiornika) Rosnowo na rzece Radew - nr 1
 16. Obwód rybacki jeziora Pęczerzyno na cieku bez nazwy uchodzącym do rzeki Stara Rega - nr 1
 17. Obwód rybacki jeziora Bystrzyno Małe (Byszno) na cieku Dopływ z jeziora Bystrzyno Małe uchodzącym do cieku Dopływ spod Bystrzyny - nr 1 
 18. Obwód rybacki jeziora Gopło na rzece Noteć - nr 5

 

Wyniki głosowania:

Obwód Rybacki

Wynik

Uwagi

za/przeciw

Obwód rybacki jeziora Karpno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Wda

3/0

Uwzględniono uwagi GDOŚ

Obwód rybacki jeziora Lubiszewskie na rzece Wda - nr 5

3/0

Uwzględniono uwagi GDOŚ

Obwód rybacki jeziora Rydzewo w zlewni rzeki Ełk - nr 26

3/0

Uwzględniono uwagi GDOŚ

Obwód rybacki jeziora Mleczówka Mała w zlewni rzeki Pisa - nr 68

3/0

Uwzględniono uwagi GDOŚ

Obwód rybacki jeziora Słupowskie na rzece Krówka - nr 1

3/0

Uwzględniono uwagi GDOŚ

Obwód rybacki jeziora bez nazwy w m. Mikosze w zlewni rzeki Pisa - nr 81

3/0

Uwzględniono uwagi GDOŚ

Obwód rybacki jeziora Trzcińskie na rzece Milanówka Miłacz - nr 2

3/0

Uwzględniono uwagi GDOŚ

Obwód rybacki rzeki Łososina - nr 1 - aneks

3/0

Brak uwag

Obwód rybacki rzeki Dunajec - nr 4 - aneks

3/0

Brak uwag

Obwód rybacki rzeki Poprad - nr 1 - aneks

3/0

Brak uwag

Obwód rybacki zbiornika Dobczyce na rzece Raba - nr 3 - aneks

3/0

Uwzględniono uwagi GDOŚ

Obwód rybacki jeziora Mistrzewskie na rzece Mała Wełna – nr 3

3/0

Brak uwag

Obwód rybacki jeziora Kociołek w zlewni rzeki Ełk - nr 2

3/0

Uwzględniono uwagi GDOŚ

Obwód rybacki jeziora Trzesiecko na rzece Nizica - nr 1

3/0

Uwzględniono uwagi GDOŚ

Obwód rybacki jeziora (zbiornika) Rosnowo na rzece Radew - nr 1

3/0

Uwzględniono uwagi GDOŚ

Obwód rybacki jeziora Pęczerzyno na cieku bez nazwy uchodzącym do rzeki Stara Rega - nr 1

3/0

Uwzględniono uwagi GDOŚ

Obwód rybacki jeziora Bystrzyno Małe (Byszno) na cieku Dopływ z jeziora Bystrzyno Małe uchodzącym do cieku Dopływ spod Bystrzyny - nr 1 

3/0

Uwzględniono uwagi GDOŚ

Obwód rybacki jeziora Gopło na rzece Noteć - nr 5

3/0

Uwzględniono uwagi GDOŚ

 

mgr inż. Marek Trella
Sekretarz Zespołu
Opiniującego Operaty Rybackie