Operaty rybackie - informacje - (dotyczy posiedzenia z dnia 2-12-2016)

Informujemy, że na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie, które odbędzie się w dniu 2 grudnia 2016 roku, będą opiniowane operaty rybackie następujących obwodów:

 1. Obwód rybacki jeziora Kiełbicze na rzece Struga Marwicka – nr 1
 2. Obwód rybacki jeziora Myśliborskie Wielkie na rzece Myśliborska Struga (Myśliborka) – nr 1
 3. Obwód rybacki jeziora Wachowo (Włochów, Wochowo) na cieku bez nazwy w zlewnie rzeki Słupia
 4. Obwód rybacki jeziora Siecino na rzece Rakon – nr 1
 5. Obwód rybacki jeziora Lubie na rzece Drawa – nr 4
 6. Obwód rybacki jeziora Wąsosze na cieku Wąsawa – nr 1
 7. Obwód rybacki jeziora Wielkie Dębno na rzece Drawa – nr 6
 8. Obwód rybacki jeziora Dzierżgoń (Malborskie) na rzece Liwa nr 3
 9. Obwód rybacki jeziora Skotawsko Duże na rzece Skotawa nr 1
 10. Obwód rybacki jeziora Łaźno w zlewni rzeki Ełk – nr 1
 11. Obwód rybacki jeziora Trzcińskie (Miejskie, Trzygłowskie) na rzece Rurzyca – nr 2
 12. Obwód rybacki jeziora Strokowskie Dolne (Czarne Dolne) na cieku bez nazwy uchodzącym do jeziora Węgorzyno – nr 1

Osoby chcące wziąć udział w posiedzeniu Zespołu proszone są o wcześniejszy kontakt z Sekretarzem Zespołu, mgr inż. Markiem Trellą (tel. 89 524 01 71 lub 89 524 10 42, mtrella@infish.com.pl).

Szczegóły dotyczące zasad opiniowania operatów rybackich znajdują się w zakładce „Operaty rybackie”.

 

mgr inż. Marek Trella
Sekretarz Zespołu
Opiniującego Operaty Rybackie