Operaty rybackie - informacje - (dotyczy posiedzenia z dnia 2-12-2016)

Informujemy, że w dniu 2 grudnia 2016 roku, w siedzibie Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie odbyło się posiedzenie Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie.

Opiniowane były operaty rybackie następujących obwodów:

 1. Obwód rybacki jeziora Kiełbicze na rzece Struga Marwicka – nr 1,
 2. Obwód rybacki jeziora Myśliborskie Wielkie na rzece Myśliborska Struga (Myśliborka) – nr 1,
 3. Obwód rybacki jeziora Wachowo (Włochów, Wochowo) na cieku bez nazwy w zlewnie rzeki Słupia,
 4. Obwód rybacki jeziora Siecino na rzece Rakon – nr 1,
 5. Obwód rybacki jeziora Lubie na rzece Drawa – nr 4,
 6. Obwód rybacki jeziora Wąsosze na cieku Wąsawa – nr 1,
 7. Obwód rybacki jeziora Wielkie Dębno na rzece Drawa – nr 6,
 8. Obwód rybacki jeziora Dzierżgoń (Malborskie) na rzece Liwa nr 3,
 9. Obwód rybacki jeziora Dzierżgoń (Malborskie) na rzece Liwa nr 3,
 10. Obwód rybacki jeziora Skotawsko Duże na rzece Skotawa nr 1,
 11. Obwód rybacki jeziora Łaźno w zlewni rzeki Ełk – nr 1,
 12. Obwód rybacki jeziora Trzcińskie (Miejskie, Trzygłowskie) na rzece Rurzyca – nr 2,
 13. Obwód rybacki jeziora Strokowskie Dolne (Czarne Dolne) na cieku bez nazwy uchodzącym do jeziora Węgorzyno – nr 1.

Wyniki głosowań:   

l.p.

Obwód Rybacki

Wynik

Uwagi

za/przeciw

1

Obwód rybacki jeziora Kiełbicze na rzece Struga Marwicka – nr 1

3/0

Brak uwag

2

Obwód rybacki jeziora Myśliborskie Wielkie na rzece Myśliborska Struga (Myśliborka) – nr 1

3/0

Brak uwag

3

Obwód rybacki jeziora Wachowo (Włochów, Wochowo) na cieku bez nazwy w zlewnie rzeki Słupia

3/0

Brak uwag

4

Obwód rybacki jeziora Siecino na rzece Rakon – nr 1

3/0

Brak uwag

5

Obwód rybacki jeziora Lubie na rzece Drawa – nr 4

3/0

Brak uwag

6

Obwód rybacki jeziora Wąsosze na cieku Wąsawa – nr 1

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

7

Obwód rybacki jeziora Wielkie Dębno na rzece Drawa – nr 6

3/0

Brak uwag

8

Obwód rybacki jeziora Dzierżgoń (Malborskie) na rzece Liwa nr 3

3/0

Brak uwag

9

Obwód rybacki jeziora Dzierżgoń (Malborskie) na rzece Liwa nr 3

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

10

Obwód rybacki jeziora Skotawsko Duże na rzece Skotawa nr 1

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

11

Obwód rybacki jeziora Łaźno w zlewni rzeki Ełk – nr 1

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

12

Obwód rybacki jeziora Trzcińskie (Miejskie, Trzygłowskie) na rzece Rurzyca – nr 2

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

13

Obwód rybacki jeziora Strokowskie Dolne (Czarne Dolne) na cieku bez nazwy uchodzącym do jeziora Węgorzyno – nr 1

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

 

W posiedzeniu wzięły udział następujące osoby:

a)     dr inż. Maciej Mickiewicz - Kierownik Zespołu i autor opinii na temat operatu nr 5,

b)     prof. dr hab. Zdzisław Zakęś - Członek Zespołu,

c)     dr inż. Andrzej Kapusta – autor opinii na temat operatów nr 3 i 4,

d)     dr inż. Andrzej Szczerbowski - autor opinii na temat operatu nr 6,

e)     dr inż. Dariusz Ulikowski - autor opinii na temat operatów nr 12 i 13,

f)      dr inż. Maciej Szkudlarek – autor opinii na temat operatów nr 8 i 10,

g)     mgr inż. Konrad Stawecki - autor opinii na temat operatu nr 7 i 9,

h)     mgr inż. Piotr Traczuk - autor opinii na temat operatu nr 11,

i)      mgr inż. Hubert Szymański – przedstawiciel Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,

j)      mgr inż. Marek Trella – Sekretarz Zespołu.

Na posiedzeniu nieobecny był dr hab. Łucjan Chybowski, prof. IRS - autor opinii na temat operatów nr 1 i 2.

 

mgr inż. Marek Trella
Sekretarz Zespołu
Opiniującego Operaty Rybackie