Operaty rybackie - informacje - (dotyczy posiedzenia z dnia 21-12-2018)

Informujemy, że dnia 21 grudnia 2018 roku, w siedzibie Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie odbyło się posiedzenie Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie.

Opiniowane były operaty rybackie następujących obwodów:

1)      Obwód rybacki rzeki Odra nr 3,

2)      Obwód rybacki rzeki Odra nr 4.

Wyniki głosowania: 

Obwód Rybacki

Wynik

za/przeciw

Uwagi

Obwód rybacki rzeki Odra nr 3

3/0

Przyjęty warunkowo po wprowadzeniu wszystkich poprawek zgodnie z uwagami ZOOR i GDOS

Obwód rybacki rzeki Odra nr 4

3/0

Przyjęty warunkowo po wprowadzeniu wszystkich poprawek zgodnie z uwagami ZOOR i GDOS

 

mgr inż. Marek Trella
Sekretarz Zespołu
Opiniującego Operaty Rybackie