Operaty rybackie - informacje - (dotyczy posiedzenia z dnia 22-11-2019)

Informujemy, że na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie, które odbędzie się w dniu 22 listopada 2019 roku, będą opiniowane operaty rybackie następujących obwodów:

  1. Obwód rybacki jeziora Duże Głuche na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Chocina,
  2. Obwód rybacki jeziora Bożęcin (Olchowo) na cieku bez nazwy w zlewni kanału Kanał Elbląski,
  3. Obwód rybacki jeziora Kielskie na rzece Kłoniecznica nr 3,
  4. Obwód rybacki jeziora Paproteckie w zlewni rzeki Pisa - nr 14,
  5. Obwód rybacki jeziora Potęgowskie Duże na cieku Struga Potęgo wska,
  6. Obwód rybacki jeziora Złotna (Kalnicki Staw) na cieku bez nazwy w zlewni cieku Struga Miłakówka,
  7. Obwód rybacki jeziora Wielewskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Wda,
  8. Obwód rybacki rzeki Wda nr 2,
  9. Obwód rybacki jeziora Żukówko na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Krępa.

Osoby chcące wziąć udział w posiedzeniu Zespołu proszone są o wcześniejszy kontakt z Sekretarzem Zespołu, mgr inż. Markiem Trellą (tel. 89 524 01 71 lub 89 524 10 42, mtrella@infish.com.pl).

Szczegóły dotyczące zasad opiniowania operatów rybackich znajdują się w zakładce „Operaty rybackie”.

 

mgr inż. Marek Trella
Sekretarz Zespołu
Opiniującego Operaty Rybackie