Operaty rybackie - informacje - (dotyczy posiedzenia z dnia 22-11-2019)

Informujemy, że dnia 22 listopada 2019 roku, w siedzibie Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie odbyło się posiedzenie Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie.

Opiniowane były operaty rybackie następujących obwodów:

  1. Obwód rybacki jeziora Duże Głuche na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Chocina,
  2. Obwód rybacki jeziora Bożęcin (Olchowo) na cieku bez nazwy w zlewni kanału Kanał Elbląski,
  3. Obwód rybacki jeziora Kielskie na rzece Kłoniecznica nr 3,
  4. Obwód rybacki jeziora Paproteckie w zlewni rzeki Pisa - nr 14,
  5. Obwód rybacki jeziora Potęgowskie Duże na cieku Struga Potęgowska,
  6. Obwód rybacki jeziora Złotna (Kalnicki Staw) na cieku bez nazwy w zlewni cieku Struga Miłakówka,
  7. Obwód rybacki jeziora Wielewskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Wda,
  8. Obwód rybacki rzeki Wda nr 2,
  9. Obwód rybacki jeziora Żukówko na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Krępa.

Wyniki głosowania: 

Obwód Rybacki

Wynik

za/przeciw

Obwód rybacki jeziora Duże Głuche na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Chocina

3/0

Obwód rybacki jeziora Bożęcin (Olchowo) na cieku bez nazwy w zlewni kanału Kanał Elbląski

3/0

Obwód rybacki jeziora Kielskie na rzece Kłoniecznica nr 3

3/0

Obwód rybacki jeziora Paproteckie w zlewni rzeki Pisa - nr 14

3/0

Obwód rybacki jeziora Potęgowskie Duże na cieku Struga Potęgowska

3/0

Obwód rybacki jeziora Złotna (Kalnicki Staw) na cieku bez nazwy w zlewni cieku Struga Miłakówka

3/0

Obwód rybacki jeziora Wielewskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Wda

3/0

Obwód rybacki rzeki Wda nr 2

3/0

Obwód rybacki jeziora Żukówko na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Krępa

3/0

 

mgr inż. Marek Trella
Sekretarz Zespołu
Opiniującego Operaty Rybackie