Operaty rybackie - informacje - (dotyczy posiedzenia z dnia 23-09-2019)

Informujemy, że na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie, które odbędzie się w dniu 23 września 2019 roku, będą opiniowane operaty rybackie następujących obwodów:

 1. Obwód rybacki jeziora Konitowskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Słupia
 2. Obwód rybacki jeziora Głębokie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Słupia
 3. Obwód rybacki jeziora Kałębie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Wda
 4. Obwód rybacki jeziora Sudomie na rzece Trzebiocha nr 5
 5. Obwód rybacki jeziora Hutowe na rzece Kamionka nr 2
 6. Obwód rybacki jeziora Duże (Orle) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Mała Wierzyca (Kacinka, Kaczynka)
 7. Obwód rybacki jeziora Przywidz (Przywidzkie) na rzece Wietcisa nr 1
 8. Obwód rybacki jeziora Głębokie na rzece Reknica
 9. Obwód rybacki jeziora Łąkie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Wietcisa
 10. Obwód rybacki jeziora Zagnanie na rzece Wierzyca nr 5
 11. Obwód rybacki jeziora Polaszkowskie na rzece Mała Wierzyca (Kacinka, Kaczynka) nr 2
 12. Obwód rybacki jeziora Mądrzechowskie na rzece Bytowa (Bytówka) nr 1
 13. Obwód rybacki jeziora Niezabyszewskie na cieku Struga Boruja
 14. Obwód rybacki jeziora Osiecko w zlewni rzeki Bytowa (Bytówka)
 15. Obwód rybacki jeziora Chotkowskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Kamionka
 16. Obwód rybacki jeziora Duże (Borzytuchomskie) na rzece Kamionka w zlewni rzeki Kamienica
 17. Obwód rybacki jeziora Klasztorne (Leśne i Klasztorek) na cieku Dopływ z jeziora Klasztornego nr 1 w zlewni rzeki Gardęga (Gardeja)

Osoby chcące wziąć udział w posiedzeniu Zespołu proszone są o wcześniejszy kontakt z Sekretarzem Zespołu, mgr inż. Markiem Trellą (tel. 89 524 01 71 lub 89 524 10 42, mtrella@infish.com.pl).

Szczegóły dotyczące zasad opiniowania operatów rybackich znajdują się w zakładce „Operaty rybackie”.

 

mgr inż. Marek Trella
Sekretarz Zespołu
Opiniującego Operaty Rybackie