Operaty rybackie - informacje - (dotyczy posiedzenia z dnia 23-09-2019)

Informujemy, że dnia 23 września 2019 roku, w siedzibie Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie odbyło się posiedzenie Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie.

Opiniowane były operaty rybackie następujących obwodów:

 1. Obwód rybacki jeziora Konitowskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Słupia,
 2. Obwód rybacki jeziora Głębokie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Słupia,
 3. Obwód rybacki jeziora Kałębie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Wda,
 4. Obwód rybacki jeziora Sudomie na rzece Trzebiocha nr 5,
 5. Obwód rybacki jeziora Hutowe na rzece Kamionka nr 2,
 6. Obwód rybacki jeziora Duże (Orle) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Mała Wierzyca (Kacinka, Kaczynka),
 7. Obwód rybacki jeziora Przywidz (Przywidzkie) na rzece Wietcisa nr 1,
 8. Obwód rybacki jeziora Głębokie na rzece Reknica,
 9. Obwód rybacki jeziora Łąkie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Wietcisa,
 10. Obwód rybacki jeziora Zagnanie na rzece Wierzyca nr 5,
 11. Obwód rybacki jeziora Polaszkowskie na rzece Mała Wierzyca (Kacinka, Kaczynka) nr 2,
 12. Obwód rybacki jeziora Mądrzechowskie na rzece Bytowa (Bytówka) nr 1,
 13. Obwód rybacki jeziora Niezabyszewskie na cieku Struga Boruja,
 14. Obwód rybacki jeziora Osiecko w zlewni rzeki Bytowa (Bytówka),
 15. Obwód rybacki jeziora Chotkowskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Kamionka,
 16. Obwód rybacki jeziora Duże (Borzytuchomskie) na rzece Kamionka w zlewni rzeki Kamienica,
 17. Obwód rybacki jeziora Klasztorne (Leśne i Klasztorek) na cieku Dopływ z jeziora Klasztornego nr 1 w zlewni rzeki Gardęga (Gardeja).

Wyniki głosowania: 

Obwód Rybacki

Wynik

za/przeciw

Obwód rybacki jeziora Konitowskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Słupia

3/0

Obwód rybacki jeziora Głębokie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Słupia

3/0

Obwód rybacki jeziora Kałębie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Wda

3/0

Obwód rybacki jeziora Sudomie na rzece Trzebiocha nr 5

3/0

Obwód rybacki jeziora Hutowe na rzece Kamionka nr 2

3/0

Obwód rybacki jeziora Duże (Orle) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Mała Wierzyca (Kacinka, Kaczynka)

3/0

Obwód rybacki jeziora Przywidz (Przywidzkie) na rzece Wietcisa nr 1

3/0

Obwód rybacki jeziora Głębokie na rzece Reknica

3/0

Obwód rybacki jeziora Łąkie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Wietcisa

3/0

Obwód rybacki jeziora Zagnanie na rzece Wierzyca nr 5

3/0

Obwód rybacki jeziora Polaszkowskie na rzece Mała Wierzyca (Kacinka, Kaczynka) nr 2

3/0

Obwód rybacki jeziora Mądrzechowskie na rzece Bytowa (Bytówka) nr 1

3/0

Obwód rybacki jeziora Niezabyszewskie na cieku Struga Boruja

3/0

Obwód rybacki jeziora Osiecko w zlewni rzeki Bytowa (Bytówka)

3/0

Obwód rybacki jeziora Chotkowskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Kamionka

3/0

Obwód rybacki jeziora Duże (Borzytuchomskie) na rzece Kamionka w zlewni rzeki Kamienica

3/0

Obwód rybacki jeziora Klasztorne (Leśne i Klasztorek) na cieku Dopływ z jeziora Klasztornego nr 1 w zlewni rzeki Gardęga (Gardeja)

3/0

 

mgr inż. Marek Trella
Sekretarz Zespołu
Opiniującego Operaty Rybackie