Operaty rybackie - informacje - (dotyczy posiedzenia z dnia 25-05-2018)

Informujemy, że dnia 25 maja 2018 roku, w siedzibie Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie odbyło się posiedzenie Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie.

Opiniowany był operat rybacki następującego obwodu:

1) Obwód rybacki jeziora Jaroszewskie na cieku Jaroszewska Struga – nr 1

Wyniki głosowania: 

Obwód Rybacki

Wynik

za/przeciw

Uwagi

Obwód rybacki jeziora Jaroszewskie na cieku Jaroszewska Struga – nr 1

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

 

mgr inż. Marek Trella
Sekretarz Zespołu
Opiniującego Operaty Rybackie