Operaty rybackie - informacje - (dotyczy posiedzenia z dnia 26-04-2019)

Informujemy, że na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie, które odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2019 roku, będą opiniowane operaty rybackie następujących obwodów:

  1. Obwód rybacki jeziora Białe w zlewni rzeki Węgorapa nr 17,
  2. Obwód rybacki jeziora Sudawskie Północne w zlewni rzeki Szeszupa nr 33,
  3. Obwód rybacki jeziora Winickie na rzece Słubia – nr 2.

Osoby chcące wziąć udział w posiedzeniu Zespołu proszone są o wcześniejszy kontakt z Sekretarzem Zespołu, mgr inż. Markiem Trellą (tel. 89 524 01 71 lub 89 524 10 42, mtrella@infish.com.pl).

Szczegóły dotyczące zasad opiniowania operatów rybackich znajdują się w zakładce „Operaty rybackie”.

 

mgr inż. Marek Trella
Sekretarz Zespołu
Opiniującego Operaty Rybackie