Operaty rybackie - informacje - (dotyczy posiedzenia z dnia 26-04-2019)

Informujemy, że dnia 26 kwietnia 2019 roku, w siedzibie Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie odbyło się posiedzenie Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie.

Opiniowane były operaty rybackie następujących obwodów:

  1. Obwód rybacki jeziora Sudawskie Północne w zlewni rzeki Szeszupa nr 33,
  2. Obwód rybacki jeziora Winickie na rzece Słubia – nr 2,
  3. Obwód rybacki jeziora Białe w zlewni rzeki Węgorapa nr 17.

Wyniki głosowania: 

Obwód Rybacki

Wynik

za/przeciw

Uwagi

Obwód rybacki jeziora Sudawskie Północne w zlewni rzeki Szeszupa nr 33

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

Obwód rybacki jeziora Winickie na rzece Słubia – nr 2

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

Obwód rybacki jeziora Białe w zlewni rzeki Węgorapa nr 17

3/0

Brak uwag

 

mgr inż. Marek Trella
Sekretarz Zespołu
Opiniującego Operaty Rybackie