Operaty rybackie - informacje - (dotyczy posiedzenia z dnia 27-01-2022)

Informujemy, że dnia 27 stycznia 2022 roku odbyło się posiedzenie Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie.

Opiniowane były operaty rybackie następujących obwodów:

1) Obwód rybacki jeziora Okoniewskie (Moczydło) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Kamionka  

2) Obwód rybacki jeziora Kierskie Małe na rzece Samica nr 2

3) Obwód rybacki jeziora Łowyńskie na cieku bez nazwy w zlewni cieku Struga Dormowska nr 1

4) Obwód rybacki rzeki Szeszupa nr 4

5) Obwód rybacki jeziora Białe na cieku Struga Lubikowska nr 2

6) Obwód rybacki jeziora Proboszczowskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Warta nr 1 

7) Obwód rybacki jeziora Linie II na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Czarna Woda nr 1

8) Jezioro Wielkie na rzece Łeba nr 1

9) Obwód rybacki jeziora Zalesie w zlewni rzeki Pisa nr 32

 

6. Wyniki głosowań:

l.p.

Obwód Rybacki

Wynik za/przeciw

1

Obwód rybacki jeziora Okoniewskie (Moczydło) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Kamionka  

3/0

2

Obwód rybacki jeziora Kierskie Małe na rzece Samica nr 2

3/0

3

Obwód rybacki jeziora Łowyńskie na cieku bez nazwy w zlewni cieku Struga Dormowska nr 1

3/0

4

Obwód rybacki rzeki Szeszupa nr 4

3/0

5

Obwód rybacki jeziora Białe na cieku Struga Lubikowska nr 2

3/0

6

Obwód rybacki jeziora Proboszczowskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Warta nr 1 

3/0

7

Obwód rybacki jeziora Linie II na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Czarna Woda nr 1

3/0

8

Jezioro Wielkie na rzece Łeba nr 1

3/0

9

Obwód rybacki jeziora Zalesie w zlewni rzeki Pisa nr 32

3/0

 

 

mgr inż. Agnieszka Sobańska
Sekretarz Zespołu
Opiniującego Operaty Rybackie