Operaty rybackie - informacje - (dotyczy posiedzenia z dnia 28-02-2020)

Informujemy, że dnia 28 lutego 2020 roku, w siedzibie Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie odbyło się posiedzenie Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie.

Opiniowane były operaty rybackie następujących obwodów:

 1. Obwód rybacki jeziora Wdzydze na rzece Wda nr 9,
 2. Obwód rybacki jeziora Gutowo na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Brynica,
 3. Obwód rybacki jeziora Kotlewskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeka Drwęca,
 4. Obwód rybacki jeziora Trzebielsk (Trzebielskie) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Prądzona,
 5. Obwód rybacki jeziora Garczyn na rzece Rakownica (Radnica) nr 3 w zlewni rzeki Trzebiocha,
 6. Obwód rybacki jeziora Machaliny Duże na rzece Dobrzyca nr 1,
 7. Obwód rybacki jezioro Sitno na kanale Głęboki (kanale Tarnów) uchodzącym do rzeki Myśla nr 3,
 8. Obwód rybacki jeziora Babino na cieku bez nazwy uchodzącym do Kanału Dyszno (Dopływ z Warnic) nr 1,
 9. Obwód rybacki jeziora Derczewskie (Park) na cieku uchodzącym do Jeziora Grochacz (Grodzkie) nr 1,
 10. Obwód rybacki jeziora Niemczyk (Suszek) na cieku Żacka Struga (Kanał Główny, Dopływ spod Dubielna) nr 3,
 11. Operat rybacki jeziora Pile na rzece Piława nr 1,
 12. Obwód rybacki jeziora Linowiec na cieku bez nazwy w zlewni cieku Struga Wólka (Prątnica),
 13. Obwód rybacki zbiornika wodnego Krzczeń,
 14. Obwód rybacki jeziora Zagłębocze w zlewni rzeki Tyśmienica nr 6,
 15. Obwód rybacki jeziora Schodno na rzece Wda nr 7,
 16. Operat rybacki jeziora Niewilno w zlewni rzeki Piława nr 1,
 17. Obwód rybacki jeziora Wólka na cieku bez nazwy w zlewni cieku Struga Wólka (Prątnica),
 18. Obwód rybacki rzeki Tywa nr 4,
 19. Obwód rybacki rzeki Ilanka nr 2,
 20. Obwód rybacki rzeki Myśla nr 6,
 21. Obwód rybacki jeziora Chełmżyńskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Fryba (Browina),
 22. Obwód rybacki jeziora Duże na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Osa,
 23. Obwód rybacki jeziora Kiełpińskie (Rynek) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Wel,
 24. Obwód rybacki jeziora Mlewickie (Mlewieckie) na cieku Struga Toruńska nr 3,
 25. Obwód rybacki jeziora Wądzyńskie na rzece Lutryna nr 1,
 26. Obwód rybacki jeziora Janowskie (Janówko) na cieku Sugajnica (Struga Sugajenka) nr 2 w zlewni rzeki Drwęca,
 27. Obwód rybacki jeziora Mała Wisła w bezpośredniej zlewni rzeki Wisła,
 28. Obwód rybacki jeziora Owieczkowo na cieku bez nazwy w zlewni cieku Struga Czarna (Skępska),
 29. Obwód rybacki jeziora Płowęż na rzece Osa nr 6,
 30. Obwód rybacki kanału Kanał Trynka w bezpośredniej zlewni rzeki Wisła,
 31. Obwód rybacki rzeki Dunajec nr 3 - aneks do operatu,
 32. Obwód rybacki rzeki Dunajec nr 4 - aneks do operatu.

Wyniki głosowania:

Obwód Rybacki

Wynik

za/przeciw

Obwód rybacki jeziora Wdzydze na rzece Wda nr 9

3/0

Obwód rybacki jeziora Gutowo na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Brynic

3/0

Obwód rybacki jeziora Kotlewskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeka Drwęca

3/0

Obwód rybacki jeziora Trzebielsk (Trzebielskie) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Prądzona

3/0

Obwód rybacki jeziora Garczyn na rzece Rakownica (Radnica) nr 3 w zlewni rzeki Trzebiocha

3/0

Obwód rybacki jeziora Machaliny Duże na rzece Dobrzyca nr 1

3/0

Obwód rybacki jezioro Sitno na kanale Głęboki (kanale Tarnów) uchodzącym do rzeki Myśla nr 3

3/0

Obwód rybacki jeziora Babino na cieku bez nazwy uchodzącym do Kanału Dyszno (Dopływ z Warnic) nr 1

3/0

Obwód rybacki jeziora Derczewskie (Park) na cieku uchodzącym do Jeziora Grochacz (Grodzkie) nr 1

3/0

Obwód rybacki jeziora Niemczyk (Suszek) na cieku Żacka Struga (Kanał Główny, Dopływ spod Dubielna) nr 3

3/0

Operat rybacki jeziora Pile na rzece Piława nr 1

3/0

Obwód rybacki jeziora Linowiec na cieku bez nazwy w zlewni cieku Struga Wólka (Prątnica)

3/0

Obwód rybacki zbiornika wodnego Krzczeń

3/0

Obwód rybacki jeziora Zagłębocze w zlewni rzeki Tyśmienica nr 6

3/0

Obwód rybacki jeziora Schodno na rzece Wda nr 7

3/0

Operat rybacki jeziora Niewilno w zlewni rzeki Piława nr 1

3/0

Obwód rybacki jeziora Wólka na cieku bez nazwy w zlewni cieku Struga Wólka (Prątnica)

3/0

Obwód rybacki rzeki Tywa nr 4

3/0

Obwód rybacki rzeki Ilanka nr 2

3/0

Obwód rybacki rzeki Myśla nr 6

3/0

Obwód rybacki jeziora Chełmżyńskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Fryba (Browina)

3/0

Obwód rybacki jeziora Duże na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Osa

3/0

Obwód rybacki jeziora Kiełpińskie (Rynek) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Wel

3/0

Obwód rybacki jeziora Mlewickie (Mlewieckie) na cieku Struga Toruńska nr 3

3/0

Obwód rybacki jeziora Wądzyńskie na rzece Lutryna nr 1

3/0

Obwód rybacki jeziora Janowskie (Janówko) na cieku Sugajnica (Struga Sugajenka) nr 2 w zlewni rzeki Drwęca

3/0

Obwód rybacki jeziora Mała Wisła w bezpośredniej zlewni rzeki Wisła

3/0

Obwód rybacki jeziora Owieczkowo na cieku bez nazwy w zlewni cieku Struga Czarna (Skępska)

3/0

Obwód rybacki jeziora Płowęż na rzece Osa nr 6

3/0

Obwód rybacki kanału Kanał Trynka w bezpośredniej zlewni rzeki Wisła

3/0

Obwód rybacki rzeki Dunajec nr 3 - aneks do operatu

opinia negatywna

Obwód rybacki rzeki Dunajec nr 4 - aneks do operatu

opinia negatywna

 

mgr inż. Marek Trella
Sekretarz Zespołu
Opiniującego Operaty Rybackie