Operaty rybackie - informacje - (dotyczy posiedzenia z dnia 28-06-2019)

Informujemy, że na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2019 roku, będą opiniowane operaty rybackie następujących obwodów:

  1. Obwód rybacki jeziora Grajewko w zlewni rzeki Pisa nr 9,
  2. Obwód rybacki jeziora Iławki w zlewni rzeki Pisa nr 5,
  3. Obwód rybacki jeziora Kamienieckie (Kamienickie) ma rzece Bukowina nr 1,
  4. Obwód rybacki jeziora Krzywe w zlewni rzeki Ełk nr 21,
  5. Obwód rybacki jeziora Lutomskie na rzece Osiecznica nr 4,
  6. Obwód rybacki jeziora Rzeźniki w zlewni rzeki Pisa nr 20,
  7. Obwód rybacki jeziora Silec w zlewni rzeki Omet nr 3.

Osoby chcące wziąć udział w posiedzeniu Zespołu proszone są o wcześniejszy kontakt z Sekretarzem Zespołu, mgr inż. Markiem Trellą (tel. 89 524 01 71 lub 89 524 10 42, mtrella@infish.com.pl).

Szczegóły dotyczące zasad opiniowania operatów rybackich znajdują się w zakładce „Operaty rybackie”.

 

mgr inż. Marek Trella
Sekretarz Zespołu
Opiniującego Operaty Rybackie