Operaty rybackie - informacje - (dotyczy posiedzenia z dnia 28-06-2019)

Informujemy, że dnia 28 czerwca 2019 roku, w siedzibie Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie odbyło się posiedzenie Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie.

Opiniowane były operaty rybackie następujących obwodów:

  1. Obwód rybacki jeziora Grajewko w zlewni rzeki Pisa nr 9,
  2. Obwód rybacki jeziora Iławki w zlewni rzeki Pisa nr 5,
  3. Obwód rybacki jeziora Kamienieckie (Kamienickie) ma rzece Bukowina nr 1,
  4. Obwód rybacki jeziora Krzywe w zlewni rzeki Ełk nr 21,
  5. Obwód rybacki jeziora Lutomskie na rzece Osiecznica nr 4,
  6. Obwód rybacki jeziora Rzeźniki w zlewni rzeki Pisa nr 20,
  7. Obwód rybacki jeziora Silec w zlewni rzeki Omet nr 3.

Wyniki głosowania: 

Obwód Rybacki

Wynik

za/przeciw

Obwód rybacki jeziora Krzywe w zlewni rzeki Ełk nr 21

3/0

Obwód rybacki jeziora Krzywe w zlewni rzeki Ełk nr 21

3/0

Obwód rybacki jeziora Iławki w zlewni rzeki Pisa nr 5

3/0

Obwód rybacki jeziora Iławki w zlewni rzeki Pisa nr 5

3/0

Obwód rybacki jeziora Silec w zlewni rzeki Omet nr 3

3/0

Obwód rybacki jeziora Silec w zlewni rzeki Omet nr 3

3/0

Obwód rybacki jeziora Rzeźniki w zlewni rzeki Pisa nr 20

3/0

Obwód rybacki jeziora Grajewko w zlewni rzeki Pisa nr 9

3/0

Obwód rybacki jeziora Lutomskie na rzece Osiecznica nr 4

3/0

Obwód rybacki jeziora Kamienieckie (Kamienickie) ma rzece Bukowina nr 1

3/0

 

mgr inż. Marek Trella
Sekretarz Zespołu
Opiniującego Operaty Rybackie