Operaty rybackie - informacje - (dotyczy posiedzenia z dnia 28-09-2018)

Informujemy, że na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie, które odbędzie się w dniu 28 września 2018 roku, będą opiniowane operaty rybackie następujących obwodów:

  1. Obwód rybacki jeziora Krępsko Górne na rzece Rurzycy nr 1
  2. Obwód rybacki rzeki Ełk nr 45
  3. Obwód rybacki rzeki Jegrznia nr 11
  4. Obwód rybacki jeziora Piaseczno Małe na rzece Rurzyca nr 1
  5. Obwód rybacki rzeki Tywa nr 2
  6. Obwód rybacki jeziora Górka (Kukla) na cieku bez nazwy uchodzącym do rzeki Kalica nr 1

Osoby chcące wziąć udział w posiedzeniu Zespołu proszone są o wcześniejszy kontakt z Sekretarzem Zespołu, mgr inż. Markiem Trellą (tel. 89 524 01 71 lub 89 524 10 42, mtrella@infish.com.pl).

Szczegóły dotyczące zasad opiniowania operatów rybackich znajdują się w zakładce „Operaty rybackie”.

 

mgr inż. Marek Trella
Sekretarz Zespołu
Opiniującego Operaty Rybackie