Operaty rybackie - informacje - (dotyczy posiedzenia z dnia 28-09-2018)

Informujemy, że dnia 28 września 2018 roku, w siedzibie Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie odbyło się posiedzenie Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie.

Opiniowane były operaty rybackie następujących obwodów:

  1. Obwód rybacki jeziora Krępsko Górne na rzece Rurzycy nr 1,
  2. Obwód rybacki rzeki Ełk nr 45,
  3. Obwód rybacki rzeki Jegrznia nr 11,
  4. Obwód rybacki jeziora Piaseczno Małe na rzece Rurzyca nr 1,
  5. Obwód rybacki rzeki Tywa nr 2,
  6. Obwód rybacki jeziora Górka (Kukla) na cieku bez nazwy uchodzącym do rzeki Kalica nr 1.

Wyniki głosowań:   

l.p.

Obwód Rybacki

Wynik

za/przeciw

Uwagi

1

Obwód rybacki jeziora Krępsko Górne na rzece Rurzycy nr 1

3/0

Brak uwag

2

Obwód rybacki rzeki Ełk nr 45

3/0

Brak uwag

3

Obwód rybacki rzeki Jegrznia nr 11

3/0

Brak uwag

4

Obwód rybacki jeziora Piaseczno Małe na rzece Rurzyca nr 1

3/0

Brak uwag

5

Obwód rybacki rzeki Tywa nr 2

2/0

Przedstawiciel GDOŚ wstrzymał się od głosu

6

Obwód rybacki jeziora Górka (Kukla) na cieku bez nazwy uchodzącym do rzeki Kalica nr 1

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

 

 

mgr inż. Marek Trella
Sekretarz Zespołu
Opiniującego Operaty Rybackie