Operaty rybackie - informacje - (dotyczy posiedzenia z dnia 29-07-2016)

Informujemy, że na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie, które odbędzie się w dniu 29 lipca 2016 roku, będą opiniowane operaty rybackie następujących obwodów:

 

 1. Obwód rybacki jeziora Oczko na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Długa nr 1
 2. Obwód rybacki jeziora Łapalickie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Łeba
 3. Obwód rybacki jeziora Wistuć w zlewni rzeki Ingiel nr 1
 4. Obwód rybacki jeziora Gremzdel w zlewni rzeki Czarnej Hańczy nr 26
 5. Obwód rybacki jeziora bez nazwy (Morskie Oko) w zlewni rzeki Mała Kalica nr 1
 6. Obwód rybacki jeziora Kołomąt na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drawa nr 1
 7. Obwód rybacki jeziora bez nazwy w zlewni rzeki Mała Kalica nr 2
 8. Obwód rybacki jeziora Omulew w zlewni rzeki Omulew nr 2 - aneks do operatu
 9. Obwód rybacki jeziora Udziejek w zlewni rzeki Szeszupy nr 13
 10. Obwód rybacki jeziora Wityny w zlewni rzeki Ełk nr 28
 11. Obwód rybacki jeziora Zielińskie (Zielin) w zlewni rzeki Kurzyca nr 1

 

Osoby chcące wziąć udział w posiedzeniu Zespołu proszone są o wcześniejszy kontakt z Sekretarzem Zespołu, mgr inż. Markiem Trellą (tel. 89 524 01 71 lub 89 524 10 42, mtrella@infish.com.pl).

 

Szczegóły dotyczące zasad opiniowania operatów rybackich znajdują się w zakładce „Operaty rybackie”.

 

mgr inż. Marek Trella
Sekretarz Zespołu
Opiniującego Operaty Rybackie