Operaty rybackie - informacje - (dotyczy posiedzenia z dnia 29-07-2016)

Informujemy, że w dniu 29 lipca 2016 roku, w siedzibie Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie odbyło się posiedzenie Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie.

Opiniowane były operaty rybackie następujących obwodów:

 1. Obwód rybacki jeziora Oczko na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Długa nr 1,
 2. Obwód rybacki jeziora Łapalickie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Łeba,
 3. Obwód rybacki jeziora Wistuć w zlewni rzeki Ingiel nr 1,
 4. Obwód rybacki jeziora Gremzdel w zlewni rzeki Czarnej Hańczy nr 26,
 5. Obwód rybacki jeziora bez nazwy (Morskie Oko) w zlewni rzeki Mała Kalica nr 1,
 6. Obwód rybacki jeziora Kołomąt na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drawa nr 1,
 7. Obwód rybacki jeziora bez nazwy w zlewni rzeki Mała Kalica nr 2,
 8. Obwód rybacki jeziora Omulew w zlewni rzeki Omulew nr 2 - aneks do operatu,
 9. Obwód rybacki jeziora Udziejek w zlewni rzeki Szeszupy nr 13,
 10. Obwód rybacki jeziora Wityny w zlewni rzeki Ełk nr 28,
 11. Obwód rybacki jeziora Zielińskie (Zielin) w zlewni rzeki Kurzyca nr 1.

Wyniki głosowań:   

l.p.

Obwód Rybacki

Wynik

Uwagi

za/przeciw

1

Obwód rybacki jeziora Oczko na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Długa nr 1

3/0

Brak uwag

2

Obwód rybacki jeziora Łapalickie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Łeba

3/0

Brak uwag

3

Obwód rybacki jeziora Wistuć w zlewni rzeki Ingiel nr 1

3/0

Brak uwag

4

Obwód rybacki jeziora Gremzdel w zlewni rzeki Czarnej Hańczy nr 26

3/0

Brak uwag

5

Obwód rybacki jeziora bez nazwy (Morskie Oko) w zlewni rzeki Mała Kalica nr 1

3/0

Brak uwag

6

Obwód rybacki jeziora Kołomąt na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drawa nr 1

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

7

Obwód rybacki jeziora bez nazwy w zlewni rzeki Mała Kalica nr 2

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

8

Obwód rybacki jeziora Omulew w zlewni rzeki Omulew nr 2 - aneks do operatu

3/0

Brak uwag

9

Obwód rybacki jeziora Udziejek w zlewni rzeki Szeszupy nr 13

3/0

Brak uwag

10

Obwód rybacki jeziora Wityny w zlewni rzeki Ełk nr 28

3/0

Brak uwag

11

Obwód rybacki jeziora Zielińskie (Zielin) w zlewni rzeki Kurzyca nr 1

3/0

Brak uwag

 

W posiedzeniu wzięły udział następujące osoby:

a)      dr inż. Maciej Mickiewicz - Kierownik Zespołu i autor opinii na temat operatu nr 3,

b)      prof. dr hab. Arkadiusz Wołos - Członek Zespołu,

c)      dr inż. Maciej Szkudlarek – autor opinii na temat operatów nr 6-8,

d)     mgr inż. Hubert Szymański – przedstawiciel Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,

e)      mgr inż. Marek Trella – Sekretarz Zespołu.

Na posiedzeniu Zespołu nieobecny byli:

a)      dr inż. Andrzej Kapusta – autor opinii na temat operatów nr 1-2

b)      dr inż. Andrzej Szczerbowski - autor opinii na temat operatów 4-5,

c)      mgr inż. Konrad Stawecki - autor opinii na temat operatów 9-11.

 

mgr inż. Marek Trella
Sekretarz Zespołu
Opiniującego Operaty Rybackie