Operaty rybackie - informacje - (dotyczy posiedzenia z dnia 3-02-2017)

Informujemy, że na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie, które odbędzie się w dniu 3 lutego 2017 roku, będą opiniowane operaty rybackie następujących obwodów:

 

  1. Obwód rybacki jeziora Gieret w zlewni rzeki Marycha nr 24
  2. Obwód rybacki jeziora Donatowo (Kłęckie, Klęckie) na cieku Dopływ z jeziora Klęckiego uchodzącym do rzeki Rega nr 1
  3. Obwód rybacki jeziora Bucież Duży (Bucierz) na rzece Brzeźnicka Węgorza nr 4
  4. Obwód rybacki jeziora Słonowice na cieku Dopływ z jeziora Słonowice uchodzącym do rzeki Rega nr 1
  5. Obwód rybacki jeziora Dobrowieckie Duże (Radonowieckie, Kołackie) na cieku Odpust uchodzącym do rzeki Rega nr 1
  6. Obwód rybacki jeziora Kłokowskie (Kłokowo) na rzece Wogra nr 1
  7. Obwód rybacki jeziora Zarańsko (Zarańskie) na rzece Stara Rega nr 1
  8. Obwód rybacki jezioro Wilczkowo (Wilczkowo Świdwińskie) na cieku Dopływ z jeziora Wilczkowo uchodzącym do rzeki Rega nr 1
  9. Obwód rybacki jeziora Studnica na rzece Nieciecza nr 1

 

Osoby chcące wziąć udział w posiedzeniu Zespołu proszone są o wcześniejszy kontakt z Sekretarzem Zespołu, mgr inż. Markiem Trellą (tel. 89 524 01 71 lub 89 524 10 42, mtrella@infish.com.pl).

 

Szczegóły dotyczące zasad opiniowania operatów rybackich znajdują się w zakładce „Operaty rybackie”.

 

mgr inż. Marek Trella
Sekretarz Zespołu
Opiniującego Operaty Rybackie