Operaty rybackie - informacje - (dotyczy posiedzenia z dnia 3-02-2017)

Informujemy, że w dniu 3 lutego 2017 roku, w siedzibie Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie odbyło się posiedzenie Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie.

Opiniowane były operaty rybackie następujących obwodów:

  1. Obwód rybacki jeziora Gieret w zlewni rzeki Marycha nr 24
  2. Obwód rybacki jeziora Donatowo (Kłęckie, Klęckie) na cieku Dopływ z jeziora Klęckiego uchodzącym do rzeki Rega nr 1
  3. Obwód rybacki jeziora Bucież Duży (Bucierz) na rzece Brzeźnicka Węgorza nr 4
  4. Obwód rybacki jeziora Słonowice na cieku Dopływ z jeziora Słonowice uchodzącym do rzeki Rega nr 1
  5. Obwód rybacki jeziora Dobrowieckie Duże (Radonowieckie, Kołackie) na cieku Odpust uchodzącym do rzeki Rega nr 1
  6. Obwód rybacki jeziora Kłokowskie (Kłokowo) na rzece Wogra nr 1
  7. Obwód rybacki jeziora Zarańsko (Zarańskie) na rzece Stara Rega nr 1
  8. Obwód rybacki jezioro Wilczkowo (Wilczkowo Świdwińskie) na cieku Dopływ z jeziora Wilczkowo uchodzącym do rzeki Rega nr 1
  9. Obwód rybacki jeziora Studnica na rzece Nieciecza nr 1

Wyniki głosowań:   

l.p.

Obwód Rybacki

Wynik

Uwagi

za/przeciw

1

Obwód rybacki jeziora Gieret w zlewni rzeki Marycha nr 24

3/0

Brak uwag

2

Obwód rybacki jeziora Donatowo (Kłęckie, Klęckie) na cieku Dopływ z jeziora Klęckiego uchodzącym do rzeki Rega nr 1

3/0

Brak uwag

3

Obwód rybacki jeziora Bucież Duży (Bucierz) na rzece Brzeźnicka Węgorza nr 4

3/0

Brak uwag

4

Obwód rybacki jeziora Słonowice na cieku Dopływ z jeziora Słonowice uchodzącym do rzeki Rega nr 1

3/0

Brak uwag

5

Obwód rybacki jeziora Dobrowieckie Duże (Radonowieckie, Kołackie) na cieku Odpust uchodzącym do rzeki Rega nr 1

3/0

Brak uwag

6

Obwód rybacki jeziora Kłokowskie (Kłokowo) na rzece Wogra nr 1

3/0

Brak uwag

7

Obwód rybacki jeziora Zarańsko (Zarańskie) na rzece Stara Rega nr 1

3/0

Brak uwag

8

Obwód rybacki jezioro Wilczkowo (Wilczkowo Świdwińskie) na cieku Dopływ z jeziora Wilczkowo uchodzącym do rzeki Rega nr 1

3/0

Brak uwag

9

Obwód rybacki jeziora Studnica na rzece Nieciecza nr 1

3/0

Brak uwag

 

 W posiedzeniu wzięły udział następujące osoby:

a) dr inż. Maciej Mickiewicz - Kierownik Zespołu i autor opinii na temat operatu nr 3,

b) dr inż. Tomasz Czerwiński - Członek Zespołu,

c) dr inż. Andrzej Szczerbowski - autor opinii na temat operatów nr 4-6,

d) dr inż. Maciej Szkudlarek – autor opinii na temat operatów nr 7-9,

e) mgr inż. Konrad Stawecki - autor opinii na temat operatów nr 1-2,

f) mgr inż. Hubert Szymański – przedstawiciel Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,

g) mgr inż. Marek Trella – Sekretarz Zespołu.

 

mgr inż. Marek Trella
Sekretarz Zespołu
Opiniującego Operaty Rybackie