Operaty rybackie - informacje - (dotyczy posiedzenia z dnia 3-04-2020)

Informujemy, że na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie, które odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2020 roku, będą opiniowane operaty rybackie następujących obwodów:

 1. Obwód rybacki jeziora Cekcyńskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Szumionka,
 2. Obwód  rybacki jeziora Kruszyńskie na rzece Zbrzyca nr 2,
 3. Obwód rybacki jeziora Wielkie Rudnickie (Rudnik, Rudnickie) na cieku Struga Marusza nr 2,
 4. Obwód rybacki jeziora Salno (Salno Duże) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Osa,
 5. Obwód rybacki jeziora Nogat na rzece Gardęga (Gardeja) nr 2,
 6. Obwód rybacki jeziora Duże (Gruta Duża) na cieku Struga Marusza nr 1,
 7. Obwód rybacki jeziora Dąbrówka na cieku Struga Radzyńska,
 8. Obwód rybacki cieku Struga Trynka w zlewni rzeki Fryba (Browina),
 9. Obwód rybacki jeziora Piaseczno (Grabowiec) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Osa,
 10. Obwód rybacki jeziora Meszno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Gąsawka nr 1,
 11. Obwód rybacki jeziora Papowskie na cieku Struga Papowska w zlewni rzeki Fryba (Browina),
 12. Obwód rybacki jeziora Szańcowe na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Osa,
 13. Obwód rybacki jeziora Świdno na cieku bez nazwy w zlewni cieku  Czerska Struga,
 14. Obwód rybacki jeziora Szczurkowskie (Szczurkowo) na cieku bez nazwy w zlewni cieku Struga Toruńska,
 15. Obwód rybacki jeziora Płociczno na cieku Dopływ z jeziora Prątynia w zlewni rzeki Osa,
 16. Obwód rybacki jeziora Mierzyńskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Osa,
 17. Obwód rybacki jeziora Kornatowskie na cieku Żacka Struga (Kanał Główny, Dopływ spod Dubielna) nr 1,
 18. Obwód rybacki jeziora Mełno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Osa,
 19. Obwód rybacki jeziora Trupel (Szwarcenowo) na rzece Osa nr 4,
 20. Obwód rybacki jeziora Lutomskie na rzece Osiecznica nr 4
 21. Obwód rybacki jeziora Selmęt Mały w zlewni rzeki Ełk nr 37
 22. Obwód rybacki jeziora Kępno Małe w zlewni rzeki Pisa nr 73

Szczegóły dotyczące zasad opiniowania operatów rybackich znajdują się w zakładce „Operaty rybackie”.

 

mgr inż. Marek Trella
Sekretarz Zespołu
Opiniującego Operaty Rybackie
(tel. 89 524 01 71 lub 89 524 10 42, mtrella@infish.com.pl)