Operaty rybackie - informacje - (dotyczy posiedzenia z dnia 3-04-2020)

Informujemy, że dnia 3 kwietnia 2020 roku, odbyło się wirtualne posiedzenie Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie.

Opiniowane były operaty rybackie następujących obwodów:

 1. Obwód rybacki jeziora Cekcyńskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Szumionka,
 2. Obwód  rybacki jeziora Kruszyńskie na rzece Zbrzyca nr 2,
 3. Obwód rybacki jeziora Wielkie Rudnickie (Rudnik, Rudnickie) na cieku Struga Marusza nr 2,
 4. Obwód rybacki jeziora Salno (Salno Duże) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Osa,
 5. Obwód rybacki jeziora Selmęt Mały w zlewni rzeki Ełk nr 37,
 6. Obwód rybacki jeziora Kępno Małe w zlewni rzeki Pisa nr 73,
 7. Obwód rybacki jeziora Lutomskie na rzece Osiecznica nr 4,
 8. Obwód rybacki jeziora Nogat na rzece Gardęga (Gardeja) nr 2,
 9. Obwód rybacki jeziora Duże (Gruta Duża) na cieku Struga Marusza nr 1,
 10. Obwód rybacki jeziora Dąbrówka na cieku Struga Radzyńska,
 11. Obwód rybacki cieku Struga Trynka w zlewni rzeki Fryba (Browina),
 12. Obwód rybacki jeziora Piaseczno (Grabowiec) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Osa,
 13. Obwód rybacki jeziora Meszno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Gąsawka nr 1,
 14. Obwód rybacki jeziora Papowskie na cieku Struga Papowska w zlewni rzeki Fryba (Browina),
 15. Obwód rybacki jeziora Szańcowe na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Osa,
 16. Obwód rybacki jeziora Świdno na cieku bez nazwy w zlewni cieku  Czerska Struga,
 17. Obwód rybacki jeziora Szczurkowskie (Szczurkowo) na cieku bez nazwy w zlewni cieku Struga Toruńska,
 18. Obwód rybacki jeziora Płociczno na cieku Dopływ z jeziora Prątynia w zlewni rzeki Osa,
 19. Obwód rybacki jeziora Mierzyńskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Osa,
 20. Obwód rybacki jeziora Kornatowskie na cieku Żacka Struga (Kanał Główny, Dopływ spod Dubielna) nr 1,
 21. Obwód rybacki jeziora Mełno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Osa,
 22. Obwód rybacki jeziora Trupel (Szwarcenowo) na rzece Osa nr 4.

 

Wyniki głosowania:

Obwód Rybacki

Wynik

Uwagi

za/przeciw

Obwód rybacki jeziora Cekcyńskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Szumionka

3/0

Brak uwag

Obwód  rybacki jeziora Kruszyńskie na rzece Zbrzyca nr 2

3/0

Uwzględniono uwagi GDOŚ

Obwód rybacki jeziora Wielkie Rudnickie (Rudnik, Rudnickie) na cieku Struga Marusza nr 2

3/0

Brak uwag

Obwód rybacki jeziora Salno (Salno Duże) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Osa

3/0

Brak uwag

Obwód rybacki jeziora Selmęt Mały w zlewni rzeki Ełk nr 37

3/0

Brak uwag

Obwód rybacki jeziora Kępno Małe w zlewni rzeki Pisa nr 73

3/0

Brak uwag

Obwód rybacki jeziora Lutomskie na rzece Osiecznica nr 4

3/0

Uwzględniono uwagi GDOŚ oraz ZOOR

Obwód rybacki jeziora Nogat na rzece Gardęga (Gardeja) nr 2

3/0

Uwzględniono uwagi GDOŚ

Obwód rybacki jeziora Duże (Gruta Duża) na cieku Struga Marusza nr 1

3/0

Uwzględniono uwagi GDOŚ

Obwód rybacki jeziora Dąbrówka na cieku Struga Radzyńska

3/0

Uwzględniono uwagi GDOŚ

Obwód rybacki cieku Struga Trynka w zlewni rzeki Fryba (Browina)

3/0

Uwzględniono uwagi GDOŚ

Obwód rybacki jeziora Piaseczno (Grabowiec) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Osa

3/0

Brak uwag

Obwód rybacki jeziora Meszno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Gąsawka nr 1

3/0

Brak uwag

Obwód rybacki jeziora Papowskie na cieku Struga Papowska w zlewni rzeki Fryba (Browina)

3/0

Brak uwag

Obwód rybacki jeziora Szańcowe na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Osa

3/0

Brak uwag

Obwód rybacki jeziora Świdno na cieku bez nazwy w zlewni cieku  Czerska Struga

3/0

Brak uwag

Obwód rybacki jeziora Szczurkowskie (Szczurkowo) na cieku bez nazwy w zlewni cieku Struga Toruńska

3/0

Brak uwag

Obwód rybacki jeziora Płociczno na cieku Dopływ z jeziora Prątynia w zlewni rzeki Osa

3/0

Brak uwag

Obwód rybacki jeziora Mierzyńskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Osa

3/0

Brak uwag

Obwód rybacki jeziora Kornatowskie na cieku Żacka Struga (Kanał Główny, Dopływ spod Dubielna) nr 1

3/0

Brak uwag

Obwód rybacki jeziora Mełno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Osa

3/0

Brak uwag

Obwód rybacki jeziora Trupel (Szwarcenowo) na rzece Osa nr 4

3/0

Brak uwag

Obwód rybacki jeziora Dąbrówka na cieku Struga Radzyńska

3/0

Brak uwag

 

mgr inż. Marek Trella
Sekretarz Zespołu
Opiniującego Operaty Rybackie