Operaty rybackie - informacje - (dotyczy posiedzenia z dnia 3-10-2016)

Informujemy, że na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie, które odbędzie się w dniu 3 października 2016 roku, będą opiniowane operaty rybackie następujących obwodów:

 

1.    Obwód rybacki jeziora Kiełki w zlewni rzeki Ełk nr 9
2.    Obwód rybacki jeziora bez nazwy w zlewni rzeki Mała Kalica nr 2
3.    Obwód rybacki jeziora Strzepcz na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Łeba
4.    Obwód rybacki jeziora bez nazwy na cieku bez nazwy uchodzącym do cieku dopływ z jeziora Oparzno nr 1
5.    Obwód rybacki jeziora Zielińskie (Zielin) w zlewni rzeki Kurzyca nr 1
6.    Obwód rybacki jeziora Słaścinek w zlewni rzeki Szeszupa nr 26
7.    Obwód rybacki jeziora Ostrowite-Prymasowskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Noteć Zachodnia nr 1
8.    Obwód rybacki jeziora Niedzięgiel na rzece Noteć Zachodnia nr 1 

 

Osoby chcące wziąć udział w posiedzeniu Zespołu proszone są o wcześniejszy kontakt z Sekretarzem Zespołu, mgr inż. Markiem Trellą (tel. 89 524 01 71 lub 89 524 10 42, mtrella@infish.com.pl).

Szczegóły dotyczące zasad opiniowania operatów rybackich znajdują się w zakładce „Operaty rybackie”.

 

mgr inż. Marek Trella
Sekretarz Zespołu
Opiniującego Operaty Rybackie