Operaty rybackie - informacje - (dotyczy posiedzenia z dnia 3-10-2016)

Informujemy, że w dniu 3 października 2016 roku, w siedzibie Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie odbyło się posiedzenie Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie.

Opiniowane były operaty rybackie następujących obwodów:

1. Obwód rybacki jeziora Kiełki w zlewni rzeki Ełk nr 9,

2. Obwód rybacki jeziora bez nazwy w zlewni rzeki Mała Kalica nr 2,

3. Obwód rybacki jeziora Strzepcz na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Łeba,

4. Obwód rybacki jeziora Strzepcz na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Łeba,

5. Obwód rybacki jeziora bez nazwy na cieku bez nazwy uchodzącym do cieku dopływ z jeziora Oparzno nr 1,

6. Obwód rybacki jeziora Zielińskie (Zielin) w zlewni rzeki Kurzyca nr 1,

7. Obwód rybacki jeziora Słaścinek w zlewni rzeki Szeszupa nr 26,

8. Obwód rybacki jeziora Ostrowite-Prymasowskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Noteć Zachodnia nr 1,

9. Obwód rybacki jeziora Niedzięgiel na rzece Noteć Zachodnia nr 1

 

Wyniki głosowań:   

l.p.

Obwód Rybacki

Wynik

Uwagi

za/przeciw

1

Obwód rybacki jeziora Kiełki w zlewni rzeki Ełk nr 9

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

2

Obwód rybacki jeziora bez nazwy w zlewni rzeki Mała Kalica nr 2

3/0

Brak uwag

3

Obwód rybacki jeziora Strzepcz na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Łeba

3/0

Brak uwag

4

Obwód rybacki jeziora Strzepcz na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Łeba

3/0

Brak uwag

5

Obwód rybacki jeziora bez nazwy na cieku bez nazwy uchodzącym do cieku dopływ z jeziora Oparzno nr 1

3/0

Brak uwag

6

Obwód rybacki jeziora Zielińskie (Zielin) w zlewni rzeki Kurzyca nr 1

3/0

Brak uwag

7

Obwód rybacki jeziora Słaścinek w zlewni rzeki Szeszupa nr 26

3/0

Brak uwag

8

Obwód rybacki jeziora Ostrowite-Prymasowskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Noteć Zachodnia nr 1

3/0

Brak uwag

9

Obwód rybacki jeziora Niedzięgiel na rzece Noteć Zachodnia nr 1

3/0

Brak uwag

 

W posiedzeniu wzięły udział następujące osoby:

a) dr inż. Maciej Mickiewicz - Kierownik Zespołu i autor opinii na temat operatu nr 4,

b) prof. dr hab. Arkadiusz Wołos - Członek Zespołu,

c) dr inż. Maciej Szkudlarek – autor opinii na temat operatów nr 2-3 i 5,

d) dr inż. Andrzej Szczerbowski - autor opinii na temat operatu nr 1,

e) dr inż. Dariusz Ulikowski - autor opinii na temat operatu nr 9,

f) mgr inż. Konrad Stawecki - autor opinii na temat operatów nr 6-7,

g) mgr inż. Piotr Traczuk - autor opinii na temat operatu nr 8,

h) mgr inż. Hubert Szymański – przedstawiciel Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,

i) mgr inż. Marek Trella – Sekretarz Zespołu.

 

mgr inż. Marek Trella
Sekretarz Zespołu
Opiniującego Operaty Rybackie