Operaty rybackie - informacje - (dotyczy posiedzenia z dnia 31-03-2017)

Informujemy, że na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie, które odbędzie się w dniu 31 marca 2017 roku, będą opiniowane operaty rybackie następujących obwodów:

 1. Obwód rybacki jezioro Jasne (Derczewskie) na cieku uchodzącym do Jeziora Derczewskie (Park) nr 1
 2. Obwód rybacki jeziora Łęgowskie Duże na rzece Wełna nr 7
 3. Obwód rybacki jeziora Laskowskie na cieku Struga Młyńska nr 1
 4. Obwód rybacki jeziora Starskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Wełna nr 1
 5. Obwód rybacki jeziora Kaliszańskie na rzece Dymnica nr 1
 6. Obwód rybacki jezioro Studnickie na rzece Korytnicy nr 1a
 7. Obwód rybacki jeziora Budziszewskie na rzece Mała Wełna nr 8
 8. Obwód rybacki jeziora Boguniewo na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Wełna nr 2
 9. Obwód rybacki jeziora Durowskie na cieku Struga Gołaniecka nr 2
 10. Obwód rybacki jeziora Rgielskie na rzece Nielba nr 1
 11. Obwód rybacki jeziora Żukowskie na rzece Słupia nr 6

 Osoby chcące wziąć udział w posiedzeniu Zespołu proszone są o wcześniejszy kontakt z Sekretarzem Zespołu, mgr inż. Markiem Trellą (tel. 89 524 01 71 lub 89 524 10 42, mtrella@infish.com.pl).

Szczegóły dotyczące zasad opiniowania operatów rybackich znajdują się w zakładce „Operaty rybackie”.

 

mgr inż. Marek Trella
Sekretarz Zespołu
Opiniującego Operaty Rybackie