Operaty rybackie - informacje - (dotyczy posiedzenia z dnia 31-03-2017)

Informujemy, że w dniu 31 marca 2017 roku, w siedzibie Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie odbyło się posiedzenie Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie.

Opiniowane były operaty rybackie następujących obwodów:

 1. Obwód rybacki jezioro Jasne (Derczewskie) na cieku uchodzącym do Jeziora Derczewskie (Park) nr 1,
 2. Obwód rybacki jeziora Łęgowskie Duże na rzece Wełna nr 7,
 3. Obwód rybacki jeziora Laskowskie na cieku Struga Młyńska nr 1,
 4. Obwód rybacki jeziora Starskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Wełna nr 1,
 5. Obwód rybacki jeziora Kaliszańskie na rzece Dymnica nr 1,
 6. Obwód rybacki jezioro Studnickie na rzece Korytnicy nr 1a,
 7. Obwód rybacki jeziora Budziszewskie na rzece Mała Wełna nr 8,
 8. Obwód rybacki jeziora Boguniewo na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Wełna nr 2,
 9. Obwód rybacki jeziora Durowskie na cieku Struga Gołaniecka nr 2,
 10. Obwód rybacki jeziora Rgielskie na rzece Nielba nr 1,
 11. Obwód rybacki jeziora Żukowskie na rzece Słupia nr 6.

Wyniki głosowań:   

l.p.

Obwód Rybacki

Wynik

Uwagi

za/przeciw

1

Obwód rybacki jezioro Jasne (Derczewskie) na cieku uchodzącym do Jeziora Derczewskie (Park) nr 1

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

2

Obwód rybacki jeziora Łęgowskie Duże na rzece Wełna nr 7

3/0

Brak uwag

3

Obwód rybacki jeziora Laskowskie na cieku Struga Młyńska nr 1

3/0

Brak uwag

4

Obwód rybacki jeziora Starskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Wełna nr 1

3/0

Brak uwag

5

Obwód rybacki jeziora Kaliszańskie na rzece Dymnica nr 1

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

6

Obwód rybacki jezioro Studnickie na rzece Korytnicy nr 1a

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

7

Obwód rybacki jeziora Budziszewskie na rzece Mała Wełna nr 8

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

8

Obwód rybacki jeziora Boguniewo na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Wełna nr 2

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

9

Obwód rybacki jeziora Durowskie na cieku Struga Gołaniecka nr 2

3/0

Brak uwag

10

Obwód rybacki jeziora Rgielskie na rzece Nielba nr 1

3/0

Brak uwag

11

Obwód rybacki jeziora Żukowskie na rzece Słupia nr 6

3/0

Brak uwag

 

W posiedzeniu wzięły udział następujące osoby:

a)            dr inż. Maciej Mickiewicz - Kierownik Zespołu i autor opinii na temat operatów nr 1-3,

b)            dr inż. Tomasz Czerwiński - Członek Zespołu,

c)            dr inż. Maciej Szkudlarek – autor opinii na temat operatów nr 8-11,

d)           mgr inż. Konrad Stawecki - autor opinii na temat operatów nr 4-7,

e)            mgr inż. Hubert Szymański – przedstawiciel Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,

f)             mgr inż. Marek Trella – Sekretarz Zespołu.

 

mgr inż. Marek Trella
Sekretarz Zespołu
Opiniującego Operaty Rybackie