Operaty rybackie - informacje - (dotyczy posiedzenia z dnia 31-07-2020)

Informujemy, że na wirtualnym posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie, które odbędzie się w dniu 31 lipca 2020 roku, będą opiniowane operaty rybackie następujących obwodów:

  1. Obwód rybacki jeziora Mętno na rzece Kalica nr 1
  2. Obwód rybacki jeziora Czachów Duży w zlewni rzeki Kalica nr 2
  3. Obwód rybacki jeziora Wielki Boryń na cieku bez nazwy w zlewni rzki Zbrzyca
  4. Obwód rybacki jeziora Fiszewo na rzece Wda nr 3
  5. Obwód rybacki jeziora Wielkie na rzece Miała nr 2
  6. Obwód rybacki jeziora Białe na rzece Miała nr 1

 

Szczegóły dotyczące zasad opiniowania operatów rybackich znajdują się w zakładce „Operaty rybackie”.

 

mgr inż. Marek Trella
Sekretarz Zespołu
Opiniującego Operaty Rybackie