Operaty rybackie - informacje - (dotyczy posiedzenia z dnia 31-07-2020)

Informujemy, że dnia 31 lipca 2020 roku, odbyło się wirtualne posiedzenie Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie.

Opiniowane były operaty rybackie następujących obwodów:

  1. Obwód rybacki jeziora Mętno na rzece Kalica nr 1,
  2. Obwód rybacki jeziora Czachów Duży w zlewni rzeki Kalica nr 2,
  3. Obwód rybacki jeziora Wielki Boryń na cieku bez nazwy w zlewni rzki Zbrzyca,
  4. Obwód rybacki jeziora Fiszewo na rzece Wda nr 3,
  5. Obwód rybacki jeziora Wielkie na rzece Miała nr 2,
  6. Obwód rybacki jeziora Białe na rzece Miała nr 1.

 

Wyniki głosowania:

Obwód Rybacki

Wynik

Uwagi

za/przeciw

Obwód rybacki jeziora Mętno na rzece Kalica nr 1

3/0

Uwzględniono uwagi GDOŚ

Obwód rybacki jeziora Czachów Duży w zlewni rzeki Kalica nr 2

3/0

Uwzględniono uwagi GDOŚ

Obwód rybacki jeziora Wielki Boryń na cieku bez nazwy w zlewni rzki Zbrzyca

3/0

Brak uwag

Obwód rybacki jeziora Fiszewo na rzece Wda nr 3

3/0

Brak uwag

Obwód rybacki jeziora Wielkie na rzece Miała nr 2

3/0

Brak uwag

Obwód rybacki jeziora Białe na rzece Miała nr 1

3/0

Brak uwag

 

mgr inż. Marek Trella
Sekretarz Zespołu
Opiniującego Operaty Rybackie