Operaty rybackie - informacje - (dotyczy posiedzenia z dnia 8-05-2020)

Informujemy, że na wirtualnym (jedynie kontakt telefoniczny i mailowy) posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie, które odbędzie się w dniu 8 maja 2020 roku, będą opiniowane operaty rybackie następujących obwodów:

  1. Obwód rybacki jeziora Wyrówno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Wda,       
  2. Obwód rybacki jeziora Lipczyno Wielkie na rzece Lipczynka,
  3. Obwód rybacki jeziora Santoczynek na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Kłodawka nr 1,
  4. Obwód rybacki jeziora Grażymowskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Liwa.

Szczegóły dotyczące zasad opiniowania operatów rybackich znajdują się w zakładce „Operaty rybackie”.

 

mgr inż. Marek Trella
Sekretarz Zespołu
Opiniującego Operaty Rybackie
(tel. 89 524 01 71 lub 89 524 10 42, mtrella@infish.com.pl)