Operaty rybackie - informacje - (dotyczy posiedzenia z dnia 8-05-2020)

Informujemy, że dnia 8 maja 2020 roku, odbyło się wirtualne posiedzenie Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie.

Opiniowane były operaty rybackie następujących obwodów:

  1. Obwód rybacki jeziora Wyrówno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Wda,      
  2. Obwód rybacki jeziora Lipczyno Wielkie na rzece Lipczynka,
  3. Obwód rybacki jeziora Santoczynek na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Kłodawka nr 1,
  4. Obwód rybacki jeziora Grażymowskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Liwa.

 

Wyniki głosowania:

Obwód Rybacki

Wynik

Uwagi

za/przeciw

Obwód rybacki jeziora Wyrówno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Wda   

3/0

Uwzględniono uwagi GDOŚ

Obwód rybacki jeziora Lipczyno Wielkie na rzece Lipczynka

3/0

Uwzględniono uwagi GDOŚ

Obwód rybacki jeziora Santoczynek na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Kłodawka nr 1

3/0

Uwzględniono uwagi GDOŚ

Obwód rybacki jeziora Grażymowskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Liwa.

3/0

Brak uwag

 

mgr inż. Marek Trella
Sekretarz Zespołu
Opiniującego Operaty Rybackie