Operaty rybackie - informacje - (dotyczy posiedzenia z dnia 9-11-2018)

Informujemy, że na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie, które odbędzie się w dniu 9 listopada 2018 roku, będzie opiniowany operat rybacki następującego obwodu:

  1. Obwód rybacki jeziora Klimunt w zlewni rzeki Pisa nr 44

Osoby chcące wziąć udział w posiedzeniu Zespołu proszone są o wcześniejszy kontakt z Sekretarzem Zespołu, mgr inż. Markiem Trellą (tel. 89 524 01 71 lub 89 524 10 42, mtrella@infish.com.pl).

Szczegóły dotyczące zasad opiniowania operatów rybackich znajdują się w zakładce „Operaty rybackie”.

 

mgr inż. Marek Trella
Sekretarz Zespołu
Opiniującego Operaty Rybackie