Operaty rybackie - informacje - (dotyczy posiedzenia z dnia 9-11-2018)

Informujemy, że dnia 9 listopada 2018 roku, w siedzibie Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie odbyło się posiedzenie Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie.

Opiniowany był operat rybacki następującego obwodu:

1) Obwód rybacki jeziora Klimunt w zlewni rzeki Pisa nr 44

Wyniki głosowania: 

Obwód Rybacki

Wynik

za/przeciw

Uwagi

Obwód rybacki jeziora Klimunt w zlewni rzeki Pisa nr 44

3/0

Uwzględniono uwagi przedstawiciela GDOŚ

 

 

mgr inż. Marek Trella
Sekretarz Zespołu
Opiniującego Operaty Rybackie