Operaty rybackie - informacje o operatach - (termin posiedzenia: 24-06-2021)

Informujemy, że na zdalnym posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2021 roku, będą opiniowane operaty rybackie następujących obwodów:

 1. Obwód rybacki jeziora Lipkowo (Płaskie) na rzece Kątnik , uchodzącym do rzeki Studnica nr 1
 2. Obwód rybacki jeziora Palędzie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Panna nr 1
 3. Obwód rybacki jeziora Pełele w zlewni rzeki Marycha nr 10
 4. Obwód rybacki jeziora Iławki w zlewni rzeki Pisa nr 5
 5. Obwód rybacki jeziora Boćwinka w zlewni rzeki Węgorapa nr 11
 6. Obwód rybacki jeziora Głębokie w zlewni rzeki Łyna nr 66
 7. Obwód rybacki jeziora Żabiniec w zlewni rzeki Ełk nr 31
 8. Obwód rybacki jeziora Reszki w zlewni rzeki Jerzgnia nr 5
 9. Obwód rybacki jeziora Stoczek w zlewni rzeki Pisa nr 19
 10. Obwód rybacki jeziora Wityny w zlewni rzeki Ełk nr 28
 11. Obwód rybacki jeziora Łęgowo w zlewni rzeki Lega nr 5
 12. Obwód rybacki jeziora Skrzetuszewo na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Mała Wełna nr 1
 13. Obwód rybacki jeziora Jelenia Krew na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Słopica nr 1
 14. Obwód rybacki jeziora Łaźno w zlewni rzeki Ełk nr 1 
 15. Obwód rybacki jeziora Krzywe w zlewni rzeki Ełk nr 21
 16. Obwód rybacki jeziora Kiełki w zlewni rzeki Ełk nr 9

 

mgr inż. Marek Trella
Sekretarz Zespołu
Opiniującego Operaty Rybackie