Operaty rybackie - informacje o operatach - (termin posiedzenia: 26-05-2022)

Informujemy, że na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie, które odbędzie się w dniu 26.05.2022 r. będą opiniowane operaty rybackie następujących obwodów:

 

Nazwa i numer obwodu rybackiego

 

1. Obwód rybacki Jeziora Trzy Tonie w zlewni cieku Struga Wrońska- Nr 1

2. Obwód rybacki jeziora Rydzówka na Kanale Mazurskim nr 1

3. Obwód rybacki jeziora Wełnickie na cieku bez nazwy w zlewni rzeka Wełna nr 1

4.Obwód rybacki jeziora Środkowe na rzece Płytnica nr 2

5. Obwód rybacki jeziora Rogowskie na rzece Wełna nr 4 - aneks do operatu

6.Obwód rybacki jeziora Pomocnia w zlewni rzeki Wkra nr 4 - aneks do operatu

7.Obwód rybacki rzeki Szelmentki nr 4

 

mgr inż. Agnieszka Sobańska
Sekretarz Zespołu
Opiniującego Operaty Rybackie