Operaty rybackie - informacje o operatach - (termin posiedzenia: 26-08-2021)

Informujemy, że na zdalnym posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie, które odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2021 roku, będą opiniowane operaty rybackie następujących obwodów:

  1. Obwód rybacki jeziora Wilczyńskie na cieku bez nazwy w zlewni kanału Ostrowo - Gopło nr 1
  2. Obwód rybacki jeziora Głomskie na rzece Głomia nr 1
  3. Obwód rybacki jeziora Przecięte na rzece Racza nr 1
  4. Obwód rybacki rzeki Szczyra nr 1
  5. Obwód rybacki jeziora Słonowo na cieku bez nazwy w zlewni cieku Mierzęcka Struga nr 1
  6. Jezioro Monety - wody stojące, wydzierżawiający Nadleśnictwo Drygały
  7. Obwód rybacki jeziora Maćkówko na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Mątawa
  8. Obwód rybacki jeziora Smolnickie (Ziemianek, Smolniki) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Wda
  9. Obwód rybacki jeziora Białe na rzece Wieprza nr 1
  10. Obwód rybacki jeziora Oblica na cieku Odpływ Południowy z jeziora Bobęcińskie Wielkie (Bobęcino Wielkie) uchodzącym do jeziora Przyradź nr 2

 

mgr inż. Marek Trella
Sekretarz Zespołu
Opiniującego Operaty Rybackie