Operaty rybackie - informacje o operatach - (termin posiedzenia: 27-01-2022)

Informujemy, że na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie, które odbędzie się w dniu 27 stycznia 2022 roku, będą opiniowane operaty rybackie następujących obwodów:

  1. Obwód rybacki jeziora Okoniewskie (Moczydło) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Kamionka  
  2. Obwód rybacki jeziora Kierskie Małe na rzece Samica nr 2
  3. Obwód rybacki jeziora Łowyńskie na cieku bez nazwy w zlewni cieku Struga Dormowska nr 1
  4. Obwód rybacki rzeki Szeszupa nr 4
  5. Obwód rybacki jeziora Białe na cieku Struga Lubikowska nr 2
  6. Obwód rybacki jeziora Proboszczowskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Warta nr 1
  7. Obwód rybacki jeziora Linie II na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Czarna Woda nr 1
  8. Jezioro Wielkie na rzece Łeba nr 1
  9. Obwód rybacki jeziora Zalesie w zlewni rzeki Pisa nr 32

 
mgr inż. Agnieszka Sobańska
Sekretarz Zespołu
Opiniującego Operaty Rybackie