Operaty rybackie - informacje o operatach - (termin posiedzenia: 27-05-2021)

Informujemy, że na zdalnym posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie, które odbędzie się w dniu 27 maja 2021 roku, będą opiniowane operaty rybackie następujących obwodów:

 1. Obwód rybacki jeziora Zdworskie w zlewni rzeki Wielka Struga nr 1
 2. Obwód rybacki jeziora Nożyce w zlewni rzeki Szkwa nr 3
 3. Obwód rybacki jeziora Ciechomickie w zlewni rzeki Wielka Struga nr 3
 4. Obwód rybacki rzeki Drawa – Nr 5
 5. Obwód rybacki jeziora Pomocnia w zlewni rzeki Wkra nr 4
 6. Obwód rybacki jeziora Białobrzegi w zlewni cieku bez nazwy nr 1
 7. Obwód rybacki jeziora Święte Duże na rzece Mątawa nr 3
 8. Obwód rybacki jeziora Pasiecznik Duży na cieku Dopływ z Pasiecznika uchodzącym do rzeki Ina nr 1
 9. Obwód rybacki jeziora Piasek na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Brda
 10. Obwód rybacki jeziora Sławianowo na cieku Skicka Struga nr 4
 11. Obwód rybacki jeziora Borówno na cieku Skicka Struga nr 1
 12. Obwód rybacki jeziora Kiełbark Mały w zlewni rzeki Omulew nr 11
 13. Obwód rybacki jeziora Przyradź na cieku odpływ południowy z jeziora Bobęcińskie Wlk. (Bobęcino Wlk.) uchodzącym do jeziora Przyradź nr 4

mgr inż. Marek Trella
Sekretarz Zespołu
Opiniującego Operaty Rybackie