Operaty rybackie - informacje o operatach - (termin posiedzenia: 27-10-2022)

Informujemy, że na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie, które odbędzie się w dniu 27.10.2022r. będą opiniowane operaty rybackie następujących obwodów:

 1. Obwód rybacki jeziora Smolnik na cieku Struga nr 1  w zlewni rzeki Wda
 2. Obwód rybacki jeziora Krawusińskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Wietcisa
 3. Obwód rybacki jeziora Tuchomskie na rzece Strzelenka
 4. Obwód rybacki jeziora Wyspowo na rzece Cedron
 5. Obwód rybacki jeziora Smolno na rzece Zdbica nr 3
 6. Obwód rybacki jeziora Skrwilno w zlewni rz. Skrwa Prawa nr 2 - ANEKS
 7. Obwód rybacki jeziora Osiek (Chomętowskie) na cieku Mierzęcka Struga nr 2
 8. Obwód rybacki jeziora Niewilno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Miała – Nr 1
 9. Obwód rybacki jeziora Grotowskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Miała – Nr 1
 10. Obwód rybacki jeziora Sarbin na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Pokretna – Nr 1
 11. Obwód rybacki jeziora Kwileckie na cieku Struga Kwilecka nr 2